انتخاب روش اجرایی پل‌های خاص راه‌آهن با استفاده از شاخص ارزش (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اجرای پل­های خاص راه­آهن با توجه به شرایط و ساختگاه پل و گزینه­های متفاوت اجرایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بررسی نوع اجرای پل کیلومتر 236+125 راه­آهن کرمانشاه-خسروی ابتدا شرایط زمین شناسی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سیستم­های متداول اجرایی شامل تیرهای بتنی پیش ساخته پیش تنیده، تیرهای فلزی پیش ساخته، بتن پیش تنیده سگمنتال درجاریز با روش اجرای طره آزاد، تیرورقه­ای فولادی، تیرهای باکس فلزی و خاکریز به همراه آبروی طاقی ارزیابی شدند؛ سپس هر یک از روش­ها با استفاده از شاخص ارزش و معیارهای هزینه تمام شده ساخت، هزینه نگهداری در طول مدت
بهره­برداری، زیبایی ظاهری و چشم انداز پل، سهولت اجرا و سرعت اجرا امتیازدهی شدند و نهایتاً پل با 13دهانه 30متری تیر بتنی پیش تنیده پیش ساخته که حائز بالاترین شاخص ارزش نسبت به گزینه­های دیگر بود به عنوان گزینه اجرایی بهینه از نظر فنی و اقتصادی انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


-زاهدی، محسن و بیات، ر.، (1392)­، "مروری برمسائل اجرائی پل­های خاص درپروژه های راه آهن مطالعه موردی: پل کیلومتر423+186 راه­آهن غرب"، اولین کنفرانس ملی زیر ساخت­های حمل و نقل، تهران، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
-طاحونی، ش.، (1379)، "­طراحی و اجرای پل"، مرکز نشر دانشگاهی­، چاپ نهم.
 
-مهندسین مشاور هگزا، (1394)، "مطالعات فاز اول پل 236+125 "، تهران.
 
 - واحدی، خ. علی تبار، الف.، (1387)، "چالش های اجرای مهندسی ارزش در سازمان­ها"، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش. تهران.
 
-واحدی، خ. منطقی، م. و تاجیک، ک.، (1386)، "مهندسی ارزش پارادایمی برای تغییر"، تهران. انتشارات ایران خودرو.
 
-Hannan, Donnald, (2005), “Value Methodology­: Its Philosophy Strategies Techniques & Development”­, NSWAustralia.

-Value Engineering Project Selection Process Control System Flow Chart”, (2003), Value Engineering Office, Florida Department Of Transportation, Tallahassee, OCT.
 
-Whitney, Charles S., (2013), “Bridges of the World: Their Design and Construction. Mineola, NY: Dover Publications”.