درباره نشریه

نشریه جاده با درجه علمی (ب) (علمی  - پژوهشی) به منظور دستیابی متخصصان حوزه حمل و نقل و به منظور گسترش علم و پژوهش در حوزه های مختلف فنی - مهندسی چاپ می شود.

اعتبار فصلنامه جاده طی نامه شماره 73910/3 مورخ  05/04/1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.

 

این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (www.sid.ir)، در پایگاه مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری (www.srlst.com)، در بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com)، در سامانه سنم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (http://isj.iup.ir)، پایگاه (www.ensani.ir) و پایگاه مرجع دانش (www.civilica.com) نمایه می­شود.

با خوشوقتی به اطلاع می­­رساند:  مجله جاده  طی نامه شماره 65874/ ا.ج.، مورخ 25/06/1393 "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری"­ضریب تأثیر (IF)" دارد.