راهنمای نویسندگان

الگوی نحوه ارایه مقالات

از مورخ اول آذر ماه 1402 تمامی مولفین ملزم هستند همراه با ارسال مقاله گواهی اصالت مقاله را  از سایت "همانندجو"  یا "همیاب سینا وب" دریافت و همراه مقاله بارگذاری نمایند.

 ***** براساس ضوابط نشریه و تصمیم اعضای هیات تحریریه تعداد اسامی نویسندگان حداکثر 4 نفر می باشد.

****مولفین مقالات باید دانشجو یا دانش آموخته رشته مهندسی عمران با گرایش های مرتبط باشند.

هزینه صفحه ارایی مقالات و بارگذاری ان در پایگاه های مختلف بر عهده نویسندگان می باشد.

طبق مصوبه جدید وزارت علوم نحوه ارجاع دهی مقالات به پیوست می باشد و نشریه جاده از روش APA برای ارجاع دهی استفاده می کند.

1-    زبان نشریه فارسی است و مقاله باید از طریق سایت اختصاصی مجله ارسال شوند.

2-    مقالات ارایه شده باید با محورهای موضوعی نشریه ارتباط داشته باشند.

3-    توجه شود که مقالات ارسالی نباید قبلاً‌ در هیچ نشریه ای به زبان فارسی چاپ شده باشد.

4-    مقالات پذیرفته شده، 3 الی 12 ماه پس از پذیرش منتشر خواهند شد.

5-   مقاله باید دارای نثری روان و یکدست باشد. مقالاتی که دارای نثر ­ضعیف و نارسا و دارای اشکالات ویرایشی متعدد باشند، وارد فرآیند داوری نمی­شوند. بهتر است در صورت امکان نویسندگان از واژه­های زیبای فارسی به جای واژه­ های عربی و انگلیسی استفاده کنند.

6- مقاله باید همراه با نامه رسمی از سوی استاد راهنما به سایت مجله ارسال شود. فرمی نیز در پایگاه نشریه قرار داده شده که استاد راهنما یا فردی که مسئولیت علمی مقاله را بر عهده دارد، باید آن را امضا کند و نسخه دیجیتالی (اسکن) فرم را همراه با مقاله ارسال نماید.

7-   در ابتدای مقاله باید عنوان مقاله، نام نویسنده (نویسندگان)، وابستگی علمی آنها، درجه دانشگاهی (­مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، نام دانشکده، نام دانشگاه و محل جغرافیایی آن و نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول ارایه شود.

8-    نویسندة مسئول با قراردادن ستاره در بالای نام او و پانویس در صفحه اول مشخص شود.

لطفاً توجه شود که نویسنده مسئول ضرورتاً نویسنده رابط نبوده، اما مسئولیت علمی مقاله بر عهده اوست.

راهنمایی نگارش مقالات 09/08/96

بسیار بسیار مهم : مقالات خارج از فرمت و دستورالعمل زیر رد خواهند شد.


عنوان مقاله با فونت فارسی (
B Lotus Bold 18)

ــــــ یک خط فاصله (B Lotus 11)

چکیده

فاصله حاشیه کلیه صفحات باید از سمت راست، چپ و پایین 5/2 سانتیمتر و از بالا 5/2 سانتیمتر باشد. چکیده مقاله نیز باید با فونت (­10B Traffic) و به صورت ایتالیک I باشد. کناره­های تمام متن در مقاله به صورت ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. چکیده ، کمتر از 150  کلمه و بیشتر از 300 کلمه نباشد. چکیده فقط یک پاراگراف داشته باشد و از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود.

ـــــ حداقل دو خط فاصله B Lotus 11 ــــ

  

واژه‌های کلیدی: حداقل3 و حداکثر 5 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط و بهترتیب حروف الفبا باشند فونت فارسی (B Lotus 11)

 

 

 

1. مقدمه (قلم B Lotus Bold 13)

به‌منظور یکسانسازی مجموعه مقاله‌ها و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل رایانه‌ای آنها فراهم شود، لازم است که همۀ مقاله‌ها  با طرحی یکسان، کامل و هماهنگ تهیه و  نوشته شوند. این راهنما به نویسندگان مقاله‌ کمک می‌کند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول نشریه تهیه کنند.


حروف
چینی مقاله با رعایت حاشیۀ 5/2 سانتی‌متر در هر طرف و فاصلۀ 5/2 سانتی‌متر از بالا و 5/2 سانتی‌متر از پایین در صفحه A4 و با فاصله خطوط (single space) انجام شود.

متن اصلی مقاله بهصورت دوستونی با قلم (فونت) BLotus و اندازۀ pt. 11 و در صورت نیاز به متن انگلیسی قلم انگلیسی TimesNew Roman 11 تک فاصله (single space) تهیه شود.

در متن مقاله از شمارهگذاری تیترها باید به این صورت باشد:

 1. تیتر اول

تیتر اول همۀ بخش‌ها با قلم  B Lotus Bold و اندازه13  pt. نوشته شود.

1-1 تیتر دوم

 (زیربخش‌ها) با قلم  B Lotus Bold و  اندازه pt. 12  تایپ شود.

1-1-1 تیتر سوم( بی لوتوس 11 بولد)

عنوان هر بخش  یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود.

خط اول همۀ پاراگرافها بدون تورفتگی و پاراگرافهای بعدی با تورفتگی 5/0 خواهد بود.

3. حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخشهای مقاله، چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنما تدوین و تهیه می‌شود، نباید از 25 صفحه در همین فرمت بیشتر باشد.

3-1 واژه‌های خارجی در متن فارسی

برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع  و بلافاصله پس از بیان اینگونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را بهصورت پی نوشت در انتهای مقاله قید نمایید.

3-2 پی نوشت­ها

در صورت نیاز به درج پی نوشتها، پی­نوشت­های فارسی بهصورت راست‌چین با قلم B Lotus و اندازۀ pt. 10[1] و پی­نوشت­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9[2] در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع نوشته شوند. در پی نوشت بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید. از درج پی نوشتهای غیرضروری خودداری فرمایید.

4. شکلها، نمودارها و جدول‌ها

جداول و اشکال (نمودار، چارت، نقشه و...) باید شماره و توضیح داشته باشد. بالانویس جداول باید بهصورت وسط­چین با قلم BLotus Bold پررنگ و اندازۀ pt. 10 تایپ و بهترتیب از 1 شماره‌گذاری شود. زیرنویس اشکال باید به صورت وسط چین با فونت Bold B Lotus 10 بهترتیب از شماره  1 شماره­گذاری گردند.

4-1 موارد قابل توجه در استفاده از اشکال

نمودارها میتوانند بهصورت رنگی یا سیاه و سفید باشند؛ ولی بهگونه­ای باشند  که در صورت چاپ تک رنگ، رنگ­ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد. نمودارها و اشکال در داخل متن و در جایی درج شوند که بلافاصله به آنهاارجاع می‌شود. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها و اشکال الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ اشکال و جداول ارجاع شود. در تهیۀ نمودارها و اشکال توجه کنید که اندازۀ اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملا واضح و خوانا باشند. دقت فرمایید اگر نمودار یا اشکال داخل مقاله بهصورت تصویر (خروجی نرمافزار) است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها و اشکال در متن مقاله قرار داده شود. هر نمودار و شکل را با یک سطر خالی فاصله از متن قبل و بعد آن قرار دهید. نمونه‌هاییبرای نمودار در زیر آمده است. (توجه شود که خود نمودارها نیز  باید در موقعیت وسطچین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند).

نکته بسیار بسیار مهم دیگر اینکه اگر جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها به صورت تک ستون در متن آورده می‌شوند (به دلیل بزرگی و عرض آنها) حتما و حتما در ابتدای صفحه و یا انتهای صفحه قرار گیرند. به عبارت دیگر به هیچ وجه یک جدول و یا شکل تک­ستونی بین دو متن که به صورت دوستونی نوشته شده قرار نگیرد.

4-2 موارد قابل توجه در استفاده از جداول

هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط جدول با قلم B Lotus پررنگ و اندازۀ pt. 10 تایپ و بهترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و بلافاصله پس از جایی که به  آنها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید بهصورت وسطچین (10B Lotus  pt. پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند بهصورت راست­چین یا وسطچین، بسته به مقدار متن داخل جدول (Lotus pt. 10 نازک) و اگر لاتین باشند بهصورت چپ­چین (Times New Roman 8pt.) تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید بهصورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن قبل و بعد آن قرار گیرد.

به عنوان نمونه جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌های فارسی بهصورت خلاصه آمده است (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرد).

در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوانهای فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، اعداد را از سمت راست نوشته ممیز زده و بقیه عددها را بنویسید از بهکار بردن نقطه به جای ممیز خودداری فرمایید. به‌طور مثال عدد 5/0 اول عدد 5 را نوشته ممیز را تایپ کرده بعد عدد صفر را بنویسید. (0.5) اشتباه است.

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌های فارسی

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Lotus

18

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Lotus

11

نازک

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

11

نازک

تیتر اول

B Lotus

14

پررنگ

تیتر دوم

B Lotus

12

پررنگ

متن چکیده

B Traffic

10

نازک ایتالیک

واژه‌های کلیدی

B Lotus

11

نازک

متن اصلی

B Lotus

11

نازک

زیر نویس فارسی

B Lotus

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Lotus

10

پررنگ

عنوان ستون­های جدول‌ها

B Lotus

10

پررنگ

متون فارسی درون جدول‌ها

B Lotus

10

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسی

B Lotus

11

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

11

نازک

 

 جدول­1. نمونه یک جدول

میانگین تعداد گره قطع شده

میانگین مدت زمان حل (ثانیه)

تعداد نمونه بهینه حل شده

اندازه مسئله

اصل  غلبه 1

حد پایین

روش 2

روش 1

 

00/1

29/94

00/0

15

20

5

05/1

52/87

00/0

14

20

10

07/1

64/87

01/0

12

19

15

20/2

60/90

11/0

9

19

20

51/2

03/91

39/1

10

14

25

32/2

19/92

20/32

8

10

30

36/3

34/93

30/613

8

10

35

 

5. فرمول‌ها و روابط ریاضی

برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است).

در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2013 تهیه شوند، فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه با پرانتز جدا می‎شود. روابط باید  با  اندازه فونت 10 نوشته شوند. دو نمونه فرمول در زیر آمده است.

 

 

(1)  

 

 

 

در صورتی‌که روابط ریاضی به صورت تک ستونی در متن آورده می‌شود، باید به گونه‌ای آنها را تنظیم نمایید که مانند شکل و نمودار درابتدا یا انتهای صفحه آورده شود.

6. نتیجه­گیری و پیشنهادها

بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت ارائه پیشنهادات آتی از تحقیق صورت گرفته، می‎توانید آنها را در انتهای نتیجه‎گیری قرار دهید.

7. مراجع

برای منبع‎دهی و استناد به منابع در متن، مطابق جدول 3 عمل فرمایید.

‎در فهرست منابع باید تمام ارجاعات به زبان اصلی نوشته شوند. اما در هنگام استناد به آنها در داخل متن چنان چه تعداد منابع فارسی بیشتر از منابع لاتین باشد، همه استنادها به فارسی و منابع لاتین نیز ترجمه شود و درصورتی­که  تعداد مراجع  لاتین بیشتر از منابع فارسی باشد، باید استنادها به صورت لاتین بوده و مشخصات منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شود.

7-1 نکات مهم در مورد منابع مورد استفاده:

برای به روز بودن منابع حداقل یک سوم مراجع استفاده شده باید در 3 سال گذشته منتشر شده باشند.

در جدول 3 شیوۀ منبع‎دهی به مقاله، کتاب و پایان­ نامه تشریح شده است، در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: گزارش پژوهشی، آمار سازمان‎های دولتی، جزوه‎های منتشر نشده، سایت‎های اینترنتی، فایل‎های صوتی و تصویری و ... از شیوه‎نامه APA استفاده کنید. تمام مواردی که در جدول 3 مشاهده می‎فرمایید از جمله (سال انتشار داخل پرانتز) باید رعایت شوند.

 نکته 1: لطفا توجه فرمایید در صورتی که تعداد منابع فارسی یک مقاله بیشتر از منابع لاتین آن باشد ، باید استناد ها به فارسی ارایه شوند و بالعکس.

نکته 2: مراجع در فهرست منابع باید حتما به‎طور کامل نوشته شوند. در مورد مقاله­ها اعم از فارسی و انگلیسی حتماً به‎ترتیب نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام همان نویسنده و نام خانوادگی نویسنده دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار)"عنوان مقاله"،نام نشریه، دوره، شماره مجله، شماره صفحه شروع مقاله-شماره صفحه پایان  مقاله. بنابراین در فهرست منابع استفاده از et al.  کاملا ممنوع است. (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته 3: درخصوص منبع­دهی به کتاب اعم از فارسی و انگلیسی حتما باید به‎ترتیب نام خانوادگی نویسندۀ اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و  نام خانوادگی نویسندۀ دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار) "عنوان کتاب"، محل انتشار، ناشرنوشته شود (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته 4: منابعی که مربوط به پایان‎نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری هستند اعم از فارسی و انگلیسی باید دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود. (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته5: در مورد منابع مربوط به کنفرانس‎ها، همایش‎ها و...، ن

 

 

وشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق کنفرانس الزامی است.

لطفا در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‎اند حتماً و حتماً (in Persian)  اضافه شود. لازم به ذکر است برای منابع داخل متن به هیچ‎وجه از واژۀ دیگران و همکاران  et al.استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید، مگر این نویسندگان بیش از 3 نفر باشند.

 

جدول­3. شرح صحیح استناد در داخل متن و در فهرست مراجع

نوع منبع

نحوه استناد در داخل متن

نحوه تنظیم منابع

مقالۀ فارسی و انگلیسی

)نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی تمام نویسندگان، سال انتشار(

در صورتی که تعداد نویسندگان یک منبع از سه نفر بیشتر باشد نام نویسنده اول و عبارت - و دیگران - و یا  .et al

نام­خانوادگی نویسندۀ اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و نام­خانودگی نویسندۀ دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه­، شماره دوره و شماره مجله،  صفحات مقاله.

نمونۀ مقاله فارسی

(Tabrizian and Eshghi, 2016)

 

تیریزیان، س. و عشقی، ک.، (1395)، " برنامه ریزی چند هدفه مسیر در یک شبکه چند طریقه با مسیرهای جایگزین"،  فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هشتم، شماره دوم،
ص. 303-322.

نمونۀ مقاله انگلیسی

(Nikkhah Qamsari, Hosseini (Motlagh and Jokar, 2017)

Nikkhah Qamsari, A.S., Hosseini Motlagh, S. M. and Jokar, A. (2017) “A two-phase hybrid heuristic method for a multi-depot inventory routing problem”, International Journal of Transportation Engineering, Vol.4, No. 4, pp. 287-304.

کتاب فارسی و انگلیسی

نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال نشر

نام خانوادگی نویسندۀ اول، حرف اول نام همان نویسنده.، و  نام خانوادگی نویسندۀ دوم، حرف اول نام همان نویسنده. (سال انتشار) "عنوان کتاب"، محل نشر،  ناشر.

نمونۀ کتاب فارسی

        (صفارزاده و رحیمی، 1382)

صفارزاده، محمود و رحیمی، ف.  (1382)، " آلودگی صوتی در سیستمهای حمل و نقل"، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست.

نمونۀ کتاب انگلیسی

(Merrit,2017)

Merrit, Frederick S.  (2017), “Standard handbook for civil engineers”, New York:  McGraw Hill.

نمونه پایان نامه

)فیضی، 1394(

فیضی، الف. (1394)،  " ارایه یک مدل رفتاری پذیرش فاصله برای عابرین پیاده، هنگام عبور از عرض خیابان" ،پایان نامه کارشناسی ارشد،  استاد راهنما: امیررضا ممدوحی،  تهران: دانشکده فنی – مهندسی، گروه مهندسی عمران و محیط. زیست، دانشگاه تربیت مدرس

نمونه مقاله کنفرانس

(Beykaei and Miller, 2017)

Beykaei, S. A. and M. Millar (2017)“Integrated land use transportation model system – A micro simulation framework”, International Conference on Traffic and Transportation Engineering, Tehran: 7-8 March .

چکیده انگلیسی : لطفا فراموش نشود به هنگام قراردادن مقاله در سایت مجله،  چکیده انگلیسی بدون نام نویسندگان، با زبان انگلیسی صحیح و روان در انتهای فایل فارسی قرار داده شود. لطفا توجه شود در صورتی که چکیده انگلیسی ضعیف و غیرقالب فهم باشد، مقاله مجددا برای اصلاح برگردانده خواهد شد. پس از پذیرش مقاله از نویسندگان محترم در خواست خواهد شد که چکیده انگلیسی با نام و وابستگی علمی نویسندگان را  ارسال نمایند.

برخی نکات مهم ویرایشی

 1. برای شماره­گذاری از عدد و نقطه استفاده شود،  مانند شماره­گذاری همین قسمت.
 2. قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.
 3. هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.
 4. بعد از پرانتز تاریخ نشر به هیچ عنوان نقطه و ویرگول و ... نگذارید
 5. برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم­فاصله استفاده شود (برای مثال انسان‎ها، می‎رود، تصمیم‎گیری، اندازه‎گیری، بهره‎مند، منطقه‎ای، همان‎گونه و...) [برای مثال می خواهم (غلط) می‎خواهم (درست)] برای ایجاد نیم­ فاصله در نرم ­افزار word می‎توانید از (ctrl & shift & 2) یا (shift & space) یا (ctrl & -) استفاده کنید (بسته به نوع ویندوز یکی از موارد عمل می‎کند).
 6. به‎جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند : 5‎ درصد
 7. براساس دستورالعمل جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی از به‎کار بردن (ه‎ی) خودداری فرمایید و در موارد لازم از همزه (ۀ) استفاده کنید.
 8. بجای فعل می‌باشد از (است) و در صورت لزوم از (هست) بهره گیری شود.
 9. بجای فعل " می باشند" ، (هستند)  را بکار گیرید.
 10. در تمام متن مقاله، بجای واژه های انگلیسی و عربی، در صورت داشتن معادل های فارسی مصوب،  از واژه های زیبای فارسی استفاده کنید. ( مانند: لذا= بنابراین، ترمینال = پایانه، و ....).