اهداف و چشم انداز

به­منظور ترویج یافته­­های جدید در زمینه حمل و نقل و زیرساخت­های آن در میان جامعه علمی کشور،  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه­ ای  با عنوان جاده را منتشر می­­نماید. محورهای موضوعی مجله جاده، زیربخش­های مختلف مهندسی حمل و نقل را شامل می­شود که از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •         اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
 •         حقوق حمل ونقل 
 •         برنامه­ ریزی حمل و نقل
 •         حمل و نقل هوایی
 •         روسازی راه و راه آهن
 •         سیستم­های هوشمند حمل و نقل
 •         مدیریت بحران در حمل و نقل
 •         مهندسی ارزش در حمل و نقل
 •         مهندسی ایمنی حمل و نقل
 •         مهندسی ترافیک
 •         مهندسی حمل و نقل و جنبه­های زیست­محیطی

مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل (پل، تونل، سازه­های دریایی و فرودگاهی و ...)