به منظور ترویج یافته های جدید در زمینه حمل و نقل جاده ای در میان جامعه علمی کشور، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فصلنامه ای با عنوان جاده را منتشر می نماید.

فصلنامه جاده مبتنی بر داوری محض بوده و دارای دسترسی آزاد توسط عموم است. این مجله همچنین از ضوابط و مقررات کمیته اخلاقیات انتشارات Committee on Publication Ethics یا  COPE پیروی می کند.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نمونه فرم تعهد نویسندگان (تعهد اخلاق نشر) اینجا کلیک کنید.

این فصلنامه از سایت "همانندجو"  و  "همیاب سینا وب" برای مشابهت‌یابی مقالات استفاده می‌کند.

فرآیند بررسی اولیه، داوری، پذیرش و چاپ  مقالات در این نشریه رایگان است.

روش ارجاع دهی نشریه جاده  APA است.

محورهای موضوعی مجله جاده، زیربخش های مختلف مهندسی حمل و نقل از جمله:

  • اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
  • برنامه ریزی حمل و نقل
  • روسازی راه و راه آهن
  • سیستم های هوشمند حمل و نقل
  • مدیریت بحران در حمل و نقل
  • مهندسی ارزش در حمل و نقل
  • مهندسی ایمنی حمل و نقل
  • مهندسی ترافیک
  • مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی
  • مهندسی زیرساخت های حمل و نقل

***********************

با کمال مسرت ارتقاء علمی مجله جاده به رتبه "ب" (علمی -پژوهشی) را در ارزیابی سال 1400 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به حضور پژوهشگران محترم تبریک عرض می نماییم.  

شماره جاری: دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 1-300 

مکان یابی پارکینگ طبقاتی به روش AHP برای کاهش ترافیک شهری (مطالعه موردی منطقه 7 شهرتهران)

صفحه 265-276

10.22034/road.2023.357306.2090

فضل اله اسمعیلی؛ جواد حاجی علیزاده؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ امیرمسعود قارونی


تاثیر توام بارش و جاده بر پایداری شیب‌های خاکی

صفحه 295-312

10.22034/road.2023.398159.2166

علی رضائی؛ مسعود رابطی مقدم؛ مهدی زمانی لنجانی؛ حسین منتصری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی ویراستار ادبی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان