کاربرد گروه منطقه در تعیین سطح تحقیق مقاومت لغزشی مکانهای مختلف سطوح آسفالتی جاده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و رئیس بخش راه و روسازی

چکیده

سطح تحقیق(IL) مقاومت لغزشی روسازی های آسفالتی نشان دهنده یک حد بالا از مقاومت لغزشی سطح رویه است که در آن مقاومت لغزشی به عنوان حد رضایت بخش در نظر گرفته می شود اما مقادیر حد اقل و یا کمتر (سطح آستانهTL) نیازمند به ارزیابی دقیق دارد که فرآیند پیچیده ای است و نیاز به ماشین آلات خاص از قبیل دستگاه های اندازه گیری میدانی SCRIM و Grip Tester دارد. تعیین گروه منطقه(SC) براساس ویژگی های گسترده ای از نوع جاده و هند سه راه بعلاوه ویژگی های خاص دیگر تعیین می شود. این مقاله فقط به تعیین سطح تحقیق(IL) پرداخته و یک راهنمای مصور از موقعیتهای مختلف جاده ای جهت استفاده مهندسان و دست اندرکاران ارائه می نماید که در حال حاضر برای استفاده در شرایط ایران مناسب است ولی البته به طور کلی استفاده از سطح تحقیق در مقاطع با طول زیاد به لحاظ اعمال حد بالای مقاومت لغزشی اقتصادی نیست. اعمال سطح تحقیق برای شناسایی مناطقی که بافت ریزشان بوسیله جریان ترافیک از بین رفته است خصوصا، نزدیک به: خطوط عابر پیاده، میادین و تقاطع می تواند از بسیاری از تصادفات در این مناطق حساس جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها