حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه پخش و توزیع دارو در سطح شهر تبریز با پنجره زمانی توسط الگوریتم فراابتکاری خفاش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مطالعات زیادی بر روی چگونگی مدل کردن انواع مسأله، توسعه فرضیات مسأله برای تطبیق با شرایط کاربردی در دنیای واقعی و همچنین ایجاد یا توسعه روش‌های حل مسأله به منظور کسب نتایج بهتر صورت گرفته است. در این مقاله در نظر داریم جهت حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی، از الگوریتم خفاش تک هدفه برای فرآیند توزیع دارو در سطح کلانشهر تبریز استفاده نماییم. با توجه به ماهیت پیوسته الگوریتم فراابتکاری، نحوه تولید و رمزگشایی، جواب جدیدی برای مسیریابی طراحی می‌نماید که کوتاه‌ترین مسیر حمل و نقل در کم‌ترین زمان ممکنه را سبب می‌گردد. در این راستا، نحوه توزیع دارو توسط شرکت پخش محیادارو که یک شرکت تجاری - خدماتی (غیرفناور) بوده، مد نظر قرار گرفته است. جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، مسائلی با ابعاد مختلف براساس مسائل واقعی مربوط به انتقال داروها به داروخانه‌های موجود در سطح شهر تبریز که توسط شرکت محیادارو صورت می‌گیرد به کار گرفته شده است. نتایج حاکی از این موضوع است که مسیریابی بهینه با توجه به ماهیت بهینه‌سازی الگوریتم فراابتکاری صورت گرفته و هزینه‌های صرف شده برای این کار در مقایسه با کارهای مشابه قبلی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها