طبقه‌بندی روش‌های تخمین ماتریس مبداء- مقصد با اطلاعات شمارش حجم کمان‌ها در شبکه‌های خلوت و شلوغ جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، آب و محیط زیست- دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشکده حمل و نقل

چکیده

یک ورودی ضروری برای فرآیند برنامه‌ریزی حمل‌ونقل میزان تقاضای سفر در قالب ماتریس مبداء- مقصد است. روش‌های مرسوم برای دسترسی مستقیم به این ماتریس که مبتنی بر انجام مصاحبه و آمارگیری در محل‌های مشخص بوده، پرهزینه و زمان‌بر هستند. از این‌رو به منظور روش‌های ریاضی مبتنی بر آمار شهودی مانند حجم ترافیک در معابر شبکه روز به روز محبوبیت بیشتری در مطالعات حمل‌ونقل پیدا کرده‌اند. این روش‌ها به این صورت تعریف می‌شوند که با در دست داشتن یک ماتریس مبداء- مقصد اولیه و نیز اطلاعات جریان ترافیک مشاهده شده فعلی در تعدادی از معابر شبکه، به‌دنبال برآورد ماتریسی هستند که با داشتن کمترین فاصله از ماتریس اولیه، در صورت تخصیص به شبکه، حجم‌های مشاهده شده را بازتولید کند. از آن‌جا که روش‌های مرسوم در دست‌یابی به این ماتریس که مبتنی بر انجام مصاحبه و آمارگیری در محل هستند، پرهزینه و وقت‌گیر بوده و موجبات مزاحمت برای مردم را در پی دارند، روش‌های ریاضی مبتنی بر آمار مشاهده شده (مانند شمارش حجم عبوری از معابر شبکه) روز به روز گسترش بیشتری پیدا می‌کنند. در این پژوهش روش‌های برآورد ماتریس مبداء- مقصد را به‌لحاظ عملکرد شبکه می‌توان به شبکه‌های شلوغ و خلوت تقسیم و ویژگی‌های هریک بررسی و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها