شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تأخیرات پروژه‌های ای‌پی‌سی خطوط ریلی ایران (در فاز مهندسی، فاز تدارکات و فاز اجرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده‌فنی‌ومهندسی، دانشگاه آزاداسلامی‌واحد میانه، تهران،‌ ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، تهران، ایران

چکیده

 پروژه‌هایی که از سوی راه­آهن جمهوری اسلامی ایران به صورتEPC  به شرکت­های پیمانکاری واگذار می­گردند از جمله پروژه‌های مهم در کشور ایران می‌باشد. در این میان مشکلات موجود در فازهای مختلف این پروژه از جمله فاز مهندسی، فاز تدارکات و فاز اجرا در فاکتورهای اصلی پروژه‌ها یعنی زمان پروژه، هزینه پروژه و کیفیت پروژه بسیار بحث‌برانگیز بوده و ارایه راهکارهایی برای آنها بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش پس از شناسایی عوامل ایجاد تأخیرات در پروژه‌های ریلی ای‌پی‌سی کشور، نسبت به الویت‌بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اقدام خواهد شد. معمولاً بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور همراه با تأخیر هستند و این تأخیرات، اثرات بسیاری را به همراه دارد. افزایش زمان تکمیل پروژه، افزایش هزینه‌های پروژه، عدم رسیدن به کیفیت موردنیاز از جمله عواقب بروز تأخیر است. این مشکلات می­تواند موجب ایجاد اختلاف‌نظر بین ذی­نفعان پروژه شده و همگی مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی می­باشند. بنابراین شناسایی و الویت‌بندی عوامل ایجاد تأخیرات در پروژه‌های خطوط ریلی از ضرورت‌های اجرای این تحقیق است. خلأهای تحقیقاتی موجود در اینگونه پژوهش‌ها، ضرورت‌های اجرای این تحقیق را نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


-خیاط، ق.، (1393)،­ "شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه­های ساختمانی در شهر اهواز، اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. 
 
 -ریاحی وفا، (1395)، "بررسی، آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی عوامل موثر در بروز تاخیرات پروژه­های اجرای خطوط اصلی شرکت آب و فاضلاب تهران توسط پیمانکار"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز.
 
-Arani A. A. M., Hajusefloo, H. Kh., Moradi, M., Farahani, A., (2010), “Development of a forward Chain approach for calculating self-delay of project activities­”, Journal of Industrial Engineering International, Vol. 6, No. 10.
 
-Braimah, N., (2008), “An  investigation  into  the use of construction delay and disruption analysis methodologies­,  A  thesis  submitted  in  partial  fulfillment  of  the  requirement  of  the  University  of  Wolverhampton for the Degree if Doctor of Philosophy.
 
-Castro, J., Gomez, D., and Tejada J., (2008), “A polynomial rule for the problem of costs in PERT Networks”­, Computers & Operations Research 35, pp. 2376-­2387.
 
-Doloi, H., Sawhney, A., Iyer, K.C., Rentala, S.,­)2012(, “Analysing factors affecting delays in Indian construction projects, International Journal of Project Management”, 30,
pp.479-489.
 
-Sambasivan, M. and Soon, Y. W.,) 2007­(, “Causes and effects of delays in Malaysian Construction industry”, International Journal of Project Management 25, pp. 517-­526.
 
-Surendran K.V., Shankar C., (2017), “Identification of influencing factors causing Delays in Construction  project by Factor Analysis, International Research Journal of Engineering and Technology”, Vol. 04.
 
-Williams, T., (2010­), “Assessing Extension of Time delays on major projects International Journal of Project Management”, 21,
pp.192-200.