مروری بر پیش بینی اثر افزودنی ها بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عمران، فنی مهندسی، امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کرمانشاه دانشگاه رازی دانشکده فنی مهندسی

چکیده

مقاومت پایین مخلوط های آسفالتی در برابر بارهای دینامیکی موجب بروز ترک های خستگی، شیارشدگی و در نهایت کاهش عمر سرویس دهی روسازی می شود. از این رو کشورهای پیشرفته به دنبال روش های جدید برای ساخت و نگهداری و تعمیر راهها بوده و همچنین تلاش هایی را در زمینه استفاده از تکنولوژی های جدید جهت ارتقاء روسازی های قدیمی انجام داده اند که این امر نشان دهنده توجه این کشورها به حفظ وضعیت راهها در حد مطلوب می باشد. یکی از روش های اصلاح خصوصیات قیر و مخلوط آسفالتی، استفاده از انواع افزودنی ها می باشد. افزودنی ها به این دلیل که قیر نمی تواند در همه آب و هواها و شرایط بارگذاری عملکردی مناسب داشته باشد، استفاده می شود. ایران نیز با داشتن اقلیم چهار فصل، تاثیرات آب و هوایی خاصی بر اغلب پروژه های عمرانی را تجربه می کند. روسازی راه ها نیز یکی از تاثیرپذیرترین پروژه ها از این حیث می باشند. در کنار آزمایش، استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می تواند یک راه حل مناسب در کاهش هزینه و زمان ارزیابی نتایج باشد. در این مقاله در کنار بررسی تاثیر انواع افزودنی ها بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی به استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی خصوصیات مختلف مخلوط آسفالتی نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها