مطالعه آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی و دوام بتن حاوی سنگدانه بتن بازیافتی و زئولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهاب دانش

2 شرکت نانو بتن امین

چکیده

در سال‌های اخیر توسعه استفاده از بتن در صنعت ساختمان باعث افزایش آلودگی ناشی از تولید سیمان شده است و از طرفی افزایش تولید نخاله های ساختمانی و نبود مکان مناسب جهت دفن این زباله ها، باعث افزایش آلودگی محیط زیست گردیده است . امروزه استفاده از مواد بازیافتی و پوزولان‌ها در راستای کاهش هزینه‌های جاری و همچنین کاهش یا حذف مشکلات زیست محیطی به یکی از مباحث مورد علاقه اکثر محققین تبدیل شده است. در این پژوهش امکان استفاده از زئولیت و همچنین بتن بازیافتی به عنوان سنگدانه در بتن مطالعه شده است. برای این منظور از 14 طرح اختلاط (280 آزمونه) استفاده گردید و نقش جایگزینی درصدهای مختلف سنگدانه بازیافتی ریز دانه، درشت دانه و ترکیب ریزدانه و درشت دانه (15 و 30 درصد) در بتن همراه با 10 درصد زئولیت بر روی مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت در برابر نفوذ یون کلراید و مقاومت ویژه الکتریکی بتن مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، در بین نمونه های بازیافتی نمونه با 15 درصد جایگزینی درشت دانه بازیافتی همراه با زئولیت، بیشترین درصد افزایش مقاومت فشاری وکششی، بتن با 15 درصد سنگدانه بازیافتی ترکیب ریزدانه و درشت دانه همراه با زئولیت بیشترین افزایش مقاومت الکتریکی و مخلوط بتنی با جایگزینی 15 درصد سنگدانه بازیافتی درشت دانه و 10 درصد جایگزینی پوزولان زئولیت، بیشترین کاهش نرخ نفوذ یون را نسبت به بتن معمولی ثبت کرده است.

کلیدواژه‌ها