بررسی اقتصادی اثر افزودنی نانوکربن سیاه بر مخلوط داغ آسفالتی (HMA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عمران، دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

از میان انواع مختلف روسازی‌های آسفالتی، مخلوط داغ آسفالتی (HMA) به دلیل ویژگیهای فنی به طور گسترده مورد استفاده واقع شده است. با وجود استفاده گسترده از این نوع مخلوط، تلاشهایی متعددی جهت بهبود خواص فنی آن توسط محققین و مهندسین پیشنهاد شده است. یکی از انواع این تلاشها استفاده از مواد افزودنی می باشد. اگرچه مواد افزودنی منجر به بهبود خواص فنی مخلوط آسفالتی شده است، اما مطالعات اخیر نشان داده است که به دلایل اقتصادی استفاده از آنها با محدودیت مواجه شده است. ، در این مطالعه به بررسی اقتصادی اثر افزودن نانوکربن سیاه روی مخلوط آسفالتی داغ (HMA) پرداخته شد. جهت تحلیل اقتصادی، یک پروژه 1 کیلومتری 6 خطه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که افزودن نانوکربن به دلیل بار اقتصادی، به شکل محدود و در نقاط بحرانی توصیه می‌شود. در نهایت با جمع بندی نتایج نتیجه شد که مخلوط حاوی این افزودنی می‌تواند در مناطق معتدل به دلیل روانی کمتر و با ترافیک زیاد به دلیل مقاومت بالا و به صورت محدود به دلایل اقتصادی در پروژها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها