بررسی انواع و علل خرابیها و ترکهای به وجود آمده در آسفالت معابر شهر بندرماهشهر در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مهندسى عمران، دانشگاه آزاد اسلامى واحد یاسوج، یاسوج، ایران

10.22034/road.2021.292698.1962

چکیده

با گسترش شهرها و پیدایش صنایع مختلف و تغییر کاربری‌ها برای توسعه‌های متناسب با آن، لزوم استفاده از شبکه‌ راه‌های آسفالتی نیز روز به روز بیشتر شده و آن نیز به وقوع پیوسته است. این امر در شهرهای صنعتی به وضوح قابل مشاهده بوده و نحوه مدیریت سیستم روسازی نیز در این شهرها باید به نحوی باشد که شبکه راه‌های درون شهری را به خوبی رصد کرده و مانع از کاهش کیفیت روسازی از جهت خدمت‌هی و ایمنی به کاربران شود. شهر بندر ماهشهر به عنوان قطب و پایگاه پتروشیمی در کشور ایران که صنایع عظیم پتروشیمی و غیره را در قلب خود جا داده است، دارای شبکه راه‌های وسیعی است که نقش گسترده‌ای در تامین و رساندن قطعات صنعتی به این شهر داشته و از این نظر بررسی مداوم روسازی و شناسایی خرابی‌های موجود در سطح راه کمک شایانی به بهبود وضعیت روسازی در این شهر می‌کند. در این تحقیق خرابی‌های عمده موجود در سطح شهر بندر ماهشهر بررسی و برداشت گردید و مورد تحلیل قرار گرفت تا بهترین روش برای تعمیر آن‌ها با توجه به آب‌وهوا و وسایل نقلیه ارائه گردد. نتایج به دست امده حاکی از وجود عمده خرابی‌هاییی شامل ترک‌های پوست سوسماری، ترک‌های بلوکی، ترک‌های طولی و عرضی، موج زدگی، چاله و ... در این شهر بوده است که به عنوان مثال برای ترک پوست سوسماری روش لکه‌گیری، اجرای سیل کت و بهبود وضعیت باربری اساس و خاک بستر پیشنهاد گردیده است و برای سایر خرابی‌ها نیز به تفصیل در بخش نتیجه‌گیری روش‌های مختلفی

کلیدواژه‌ها


-افشار، ف. و محمدحسینی، س.، (1395)،" ارزیابی علل و خرابی سطح آسفالت خیابان­های شهر بندرعباس و ارایه راهکارهای مناسب"، کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم و مهندسی.
 
-حسن­پور، ش.، امیدی، م.، (1390)،"­تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و رئولوژی قیر"، اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار: تهران.
 
-طباطبایی، س.ع. و خلیلی، م. و صفی­خانی، ا.، (1387)، "بررسی علل کاهش عمر رویه­های آسفالتی روکش­ها در مناطق گرمسیر"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران.
 
-Hajek J.J., Phang WA, Prakash A., (1987), “Estimating the Life of Asphalt Overlays Using Long-Term Pavement Performance Data”, Transportation Research Record 1117, TRB, National Research Council, Washington D.C., pp.143–151.
 
-Hoegh, K., & Dai, S., (2017), “Asphalt Pavement Compaction Assessment Using Ground Penetrating Radar-Arrays”, In First Congress on Technical Advancement.
 
- Ingrassia, L. P., Spinelli, P., Paoloni, G., & Canestrari, F., (2020), “Top-down cracking in Italian motorway pavements: A case study”, Case Studies in Construction Materials, 13, e00442.
 
-Liu, P., Xu, H., Wang, D., Wang, C., Schulze, C., & Oeser, M., (2018), “Simulation of asphalt mixtures made by different compaction methods”, In Advances in Materials and Pavement Prediction", International Conference on Advances in Materials and Pavement Performance Prediction (AM3P 2018), April 16-18­, Doha, Qatar, Chapter4, pp. 145.
 
-Soleymani, HR. Zhai, H. Bahia, H., (2004), “Role of Modified Binders in Rheology and Damage Resistance Behavior of Asphalt Mixtures”, Transportation Research Record, Vol.1875, pp. 70-79.
 
-"Super pave implementation and needs assessment" report from the communication, training and outreach expert task group to the TRB superpave committee, 2000-2001 National Implementations.
 
- Sousa, J B. Harvey, J. Painter, L. Deacon, JA. Monismith, CL., (1991), “Evaluation of Laboratory Procedures for Compacting Asphalt-Aggregate Mixtures”, SHRP-A/UWP-91-523, Strategic Highway Research Program, Washingtone D.C.
 
- Xu, Q., & Chang, G. K., (2016), “Adaptive quality control and acceptance of pavement material density for intelligent road construction”, Automation in Construction, 62, pp.78-88.
 
-­Yavuztruk, C.  Kasibati, k.,  (2005),
"­Assessment of temperature fluctuations in asphalt pavement due to thermal environment conditions using a two-dimensional, transient finite-difference approach", journal of material in civil engineering Vol.17 ,No.4 Jul/Aug, ASCE.