پروتکل بازرسی پوشش سازه ای دائمی تونل های جاده ای و ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/road.2021.298213.1973

چکیده

تونل‌ها به عنوان یکی از عناصر ضروری و غیر قابل اجتناب در صنعت حمل و نقل محسوب می‌شوند و معمولاً میزان قابل ملاحظه‌ای از سرمایه را در شبکه‌های جاده‌ای و ریلی به خود اختصاص می‌دهند. بازرسی، مقدمه تلاش برای حفظ وضعیت مطلوب و بهبود عملکرد سازه‌ای در طول عمر مفید تونل است و منتج به ارائه راهکار جهت نگهداری و تعمیر به موقع خواهد شد. به این ترتیب علاوه بر افزایش ایمنی و حفظ عملکرد مطلوب تونل، از خرابی آن نیز جلوگیری به عمل آمده و در هزینه‌های ناشی از تعمیرات اساسی و یا ساخت و بهره‌برداری مجدد تونل، صرفه‌جویی قابل توجهی می‌شود. در این راستا انجام بازرسی‌های دقیق و منظم برای شناسایی خرابی‌های سازه‌ای به‌همراه مستند سازی و تهیه برنامه زمان‌بندی شده برای تعمیر خرابی‌ها بر اساس شدت آنها، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله پس از مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بازرسی تونل‌ها، نتایج مطالعات موجود درباره بازرسی از پوشش سازه‌ای دائمی تونل‌های حمل و نقل ارائه می‌گردد. در ادامه پس از طبقه‌بندی و جمع‌بندی نتایج مطالعات، فرم‌هایی با فرمت مناسب برای بازرسی از این المان‌ها بر طبق مناسب‌ترین مراجع بین‌المللی ارائه می‌گردد. به‌نظر می‌رسد که پروتکل‌های "ضابطه فهرست تونل ملی" و "تامی منوال" رویه مناسبی را برای بازرسی از پوشش سازه‌ای تونل ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


-Colorado Department of Transportation, (2018), “Colorado Tunnel Inventory and Inspection Manual”.
-Federal Highway Administration (FHWA) and Federal Transit Administration (FTA), (2005 Edition), “Highway -and Rail Transit Tunnel Inspection Manual”, (HRTTIM).
-Federal Highway Administration (FHWA) and Federal Transit Administration (FTA), (2005 Edition), “Highway and Rail Transit Tunnel Maintenance and Rehabilitation Manual”, (HRTTMRM).
-Federal Highway Administration, (2009), “Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels – Civil Elements”, Publication No. FHWA-NHI-10-034, Washington, DC.
-FHWA, (2015), “Tunnel Operations Maintenance”, Inspection and Evaluation (TOMIE) Manual.
-FHWA, (2015), “Specifications for the National Tunnel Inventory (SNTI)”.
-The Massachusetts Department of Transportation (MassDOT), (2018 Edition), “Tunnel Inspection Handbook”.
-Transportation Research Board, (2010), “Development of Guidelines for Rehabilitation of Existing Highway and Rail Transit Tunnels”, NCHRP Project 20-07/Task 276. Washington, DC.
-Transportation Research Board, (2011), “Best Practices for Roadway Tunnel Design”, Construction, Maintenance, Inspection, and Operations, Domestic Scan 09-05, NCHRP Project 20-68A.