بررسی روابط و خواص مکانیکی ساختار بتن متخلخل در رویه های بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر پروژه

2 کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه

3 سرپرست واحد بتن

4 کارشناس واحد بتن

10.22034/road.2022.313177.1992

چکیده

اجرای مناسب روسازی های بتنی متخلخل می تواند مقاومتی بیش از 20 مگاپاسکال را به همراه داشته باشد، که در روسازی پارکینگ ها، معابر شهری، به عنوان یک لایه زهکش زیر آسفالت در مواردی که نیاز به زهکشی و هدایت آب وجود دارد و همچنین در مواردی که سطح آب زیر زمینی بالاست، بیش از حد کافی است. امروزه صنعت بتن نقش بسار مهمی در ساخت و ساز های جوامع بشری ایجاد می کند و یکی از عوامل بسیار مؤثر در سازه های بتنی در جهان است. یکی از چندین بتن رایج مورد استفاده بتن اسفنجی (متخلخل) می باشد که مخلوطی از سنگدانه درشت (شن)، سیمان، آب و ماسه به میزان اندک می باشد که باعث ایجاد فضای خالی به اندازه 15-25 درصد می شود که این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در این تحقیق نسبت های بهینه سنگدانه ریز به درشت، میزان و سایز سنگدانه درشت، چگالی، نفوذپذیری، تخلخل و مقاومت فشاری بتن متخلخل مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها