امکان سنجی رفع آلودگی خاک با استفاده از روش الکتروکینتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه ملایر،ایران

10.22034/road.2022.323983.2018

چکیده

یکی از بحث های پر اهمیت پیرامون آلودگی محیط زیست آلودگی خاک میباشد. خاکی که آلوده باشد میتواند حیات موجودات را در خطر قرار دهد. به همین علت رفع انواع آلودگی از خاک و حتی کم کردن انواع آلودگی موجود در خاک از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. یکی از راه های پاک سازی خاک های آلوده و بهسازی آن روش الکتروکینتیک میباشد؛ که اصل این روش بر انتقال یون آلوده موجود در خاک بوسیله ی میدان الکتریکی ایجاد شده و از بین بردن و خنثی کردن یون آلوده یا خارج کردن آن از خاک میباشد. این روش کاربردی توانایی حذف آلودگی های مختلف از جمله انواع مواد نفتی و فلزات سنگین را دارا میباشد. در برخی مواقع میتوان از این روش در کنار روش های دیگر بهسازی خاک یا حتی ترکیب این روش با برخی روش های دیگر نتیجه ی به مراتب بهتری را شاهد بود. مطالعه حاضر به تحقیق و پژوهش های صورت گرفته پیرامون رفع آلودگی خاک ها بوسیله ی روش الکتروکینتیک خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها