بررسی افزایش مقاومت برشی خاک رس واگرا با استفاده از مواد افزودنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

10.22034/road.2022.324512.2023

چکیده

هدف از این مقاله، ارزیابی تأثیر افزودنی‌ها بر تثبیت خاک واریزه‌ای واگرا که دارای خواص ژئوتکنیکی ضعیف است می‌باشد. در این مقاله اولویت خاصی به مصالح مازاد صنعتی از قبیل خاکستر بادی و سرباره کوره ذوب‌آهن داده‌شده و اثر آنها با مواد افزودنی عرف همچون شیره آهک مورد مقایسه قرارمی گیرد. بااینکه هزینه شیره آهک نسبت به آهک زنده بیشتر است اما در زمین‌های کشاورزی به جهت بازده بهتر و سهولت در استفاده به آهک زنده ترجیح داده می‌شود. بررسی واگرائی در رس‌ها از آنجا مهم به نظر می‌رسد که به علت ازدیاد و فراوانی آنها در طبیعت، به‌ناچار با کمک تمهیداتی باید بتوان از آنها به‌درستی استفاده نمود. مسلماً از منبع قرضه‌ای در نزدیکی سد خاکی که محتوی خاک‌های واگراست نمی‌توان چشم‌پوشی نمود و از آن در هسته رسی استفاده نکرد. درگذشته تصور می‌شد خاک‌های رسی در مقابل جریان فرسایشی آب از مقاومت بالائی برخوردارند، لاجرم در سال‌های اخیر تعمیم این موضوع محدود گردیده است. زیرا مشاهدات بسیار مؤید آن بوده است که در طبیعت، خاک‌های رسی وجود دارند که در مقابل فرسایش به‌شدت آسیب‌پذیرند. با توجه به وجود چنین خاک‌هایی در اکثر نقاط کشورمان، تمهیدات قائل شده به‌مانند تثبیت خاک واگرا و یا بهسازی آن می‌تواند کمک شایانی به استفاده از این خاک‌ها در پروژه‌های مهندسی بنماید. در این مقاله به شناسایی و بررسی خاک‌های واگرا و پدیدهٔ واگرایی و ارزیابی تأثیر افزودنی‌ها بر تثبیت خاک واگرا خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها