شناسایی و تحلیل ریسک‌های طراحی سازه‌های کابلی سریع الاحداث با روش مرتب کردن و نمره‌دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه جامع، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه مهرالبرز، تهران، ایران

10.22034/road.2022.337316.2039

چکیده

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین ابعاد پروژه است. مدیریت ریسک شامل بخش‌های مختلفی ازجمله برنامه‌ریزی، شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک می‌شود. در پروژه‌های ساخت‌وساز با توجه به اینکه روند اجرای پروژه پیش از شروع مشخص است، ابتدا ریسک‌های پروژه شناسایی‌شده تا در صورت مواجهه با آن‌ها حین اجرا، اقدامات اصولی و کارآمدی صورت پذیرد. در پروژه‌های تحقیق و توسعه؛ مدیریت ریسک به‌منظور بهبود روند اجرای پروژه، مدیریت هزینه‌ها، افزایش سودمندی پروژه استفاده‌شده و به‌عنوان یک ابزار علمی و تأثیرگذار برای کاهش ریسک و زیان کارایی دارد. یکی از روش‌های متداول شناسایی ریسک استفاده از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان و تیم پروژه است. این پژوهش به شناسایی ریسک‌های فاز طراحی پروژه تحقیق و توسعه طراحی سازه کابلی سریع الاحداث می‌پردازد، برای این منظور 313 ریسک شناسایی‌شده در هشت گروه ریسک‌های اجرایی کلی، سازه‌ای، مکانیکی، ژئوتکنیک و پی، الکترونیکی و متالوژی دسته‌بندی گردید، سپس سه طرح پیشنهادی با توجه به ارزیابی شدت اثر و احتمال ریسک‌ها توسعه داده شد و هشت طرح حاصل گردید. با توجه به نتایج حاصل از ریسک‌ها این هشت طرح با هشت معیار سریع الاحداث بودن، پرتابل بودن، نفر نصب بودن، سهولت طراحی، سهولت اجرا، سهولت تعمیر و نگهداری، سهولت حمل‌ونقل، هزینه ساخت به روش‌های نمره‌دهی و مرتب‌کردن مقایسه گردید، این دو روش از قدیمی‌ترین روش‌های انتخاب چندمعیاره هستند، در روش نمره‌دهی رنج نمره در اختیار خبرگان است اما در روش مرتب کردن طرح‌ها به ترتیب قرار می‌گیرند. درنهایت طرح‌های برگزیده با توجه به پارامتر تأثیرگذار طول دهانه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


-آهنگری، ک. و گلستانی­فر، م. و عباس­زاده، م.، (1390)، "ملاحظات تصمیم گیری در انتخاب روش­های پایدارسازی شیروانی مخازن سدها"، هفتمین کنفرانس زمین­شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، شاهرود.
-ارشدنژاد، ش.، (1398)، "الگوریتم سلسله مراتبی SBMR برای انتخاب بهترین راه دسترسی به معادن"، جاده، 27(98)، ص.166-157.
-توکلی­کاشانی، ع. و عزیزی بندرآبادی، م.، (1397)، "معرفی روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و کاربرد آن در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک، جاده، 26(94)، ص.54-39.
-خاتمی، س.ر.، خاتمی، س.ش.، حجت­پناه، ش. و معهود، م.، (1398)، "­چهارمین کنگره بین­المللی مهندسی"، تکنولوژی و علوم کاربردی – نیوزلند.
-خاکی، غ.ر.، (1378)، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت".
-خاکی، غ.ر.، (1379)، "روش تحقیق در مدیریت، تهران: دانشگاه آزاداسلامی، مرکز انتشارات علمی بازتاب.
-خواجه­زاده، ح. و امامی­نمینی، زه و حجت پناه، ش.، (1399)، "شناسایی و تحلیل ریسک پروژه استارت آپی تأسیس کارخانه تولید کاغذ از گلبرگ زعفران"، اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت، تهران.
-سرهادی، م. و زمانی، ا.، (1396)، "مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه"، انتشارات مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا.
-شهریاری، س. و معهود، م. و حجت­پناه، ش. محسنی، م.، (1397)، "تجزیه وتحلیل ریسک­های تاثیرگذار در انتخاب پیمانکار با استفاده از روش یکپارچه AHP_DEA: مطالعه موردی بزرگراه طبقاتی صدر شهر تهران"، پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران.
-صادقپور، ا.ج.، تفرشی، ف.، (1400)، "ارزیابی انواع مکانیزم‌های تغییر شکل در ساختمان پل‌های متحرک"، جاده، 29(109)، ص.34-19.
-گهرپور، ع.ا. و آزموده، ح.، (1395)، "ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل ترکیبی مترو با سایر شیوه‌های حمل و نقل به روش AHP (مطالعه موردی: ایستگاه صادقیه متروی تهران)"، جاده، 24(86)، ص.10-1.
-نادرنیا، ح. و شیرمحمدی، ح.، (1397)، "ارایه مدل بهینه حمل و نقل مسافران شهری با رویکرد ریسک"، جاده، 26(97)، ص.63-55.
-نبی­گل، ع. و حجت­پناه، ش. و معهود، م. و ظهرابی علی آبادی، خ.، (1398)، "بررسی تاثیر مدیریت ریسک در احداث ساختمانهای اداری با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: ساختمان جدید سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن)"، چهارمین کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم و مهندسی.
-نظری، ا. و جابری، م.، (1394)، "شناسائی ریسک پروژه­ها با رویکرد طراحی ساختار شکست ریسک، مطالعه موردی: سازمان صنعتی پروژه محور، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید.
-نظــری، ا. و فرصــت کــار، ا. و کیــافر، ب.، (1387)، "مدیریت ریسک در پـروژه­هـا، معاونـت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهـوری".
-یاوری، ن.، (1400)، "مدیریت ریسک و تحلیل خطر بزرگراه شهید خرازی (همت تا کرج) با تاکید بر ژئومورفولوژی"، جاده.
-A. Dziadosz, M. Rejment, (2015), “Risk Analysis in Construction Project - Chosen Methods”, Procedia Engineering, 122,
pp. 258-265.
-Attada Vivek, C.H. Hanumantha Rao, (2022), “Identification and analysing of risk factors affecting cost of construction projects”, materials today proceedings, January.
-L. M. Khodeir, M. Nabawy, (2019), “Identifying key risks in infrastructure projects – Case study of Cairo Festival City project in Egypt”, Ain Shams Engineering Journal.
-M. S. B. Abd El-Karim, O. A. M. El Nawawy, A. M. Abdel-Alim, (2017),“Identification and assessment of risk factors affecting construction projects”, HBRC Journal, 13(2), pp.202-216.
- M. Wang, H. Chou, (2003), “Risk allocation and risk handling of highway projects in Taiwan”, J Manage Eng ASCE. 19, pp. 60-68.
-P. Szymański, (2017), “Risk management in construction projects”, Procedia Engineering, 208, pp. 174-182.
-Senthil J, M Muthukannan, (2021), “Predication of construction risk management in modified historical simulation statistical methods”, Ecological Informatics, Vol. 66, December.
-T. Wang, S. Wang, L. Zhang, Z. Huang, Y. Li, (2016), “A major infrastructure risk-assessment framework: Application to a cross-sea route project in China”, International Journal of Project Management, 34(7), pp.1403-1415.
-Ying Lu, Peizhen Gong, Yuchun Tang, Shuqi Sun, Qiming Li., (2021), “BIM-integrated construction safety risk assessment at the design stage of building projects”, Automation in Construction, Vol. 124, April.
-Zhen Tian, Qianqian Chen, Taihui Zhang, (2022), “A method for assessing the crossed risk of construction safety”, Safety Science, Vol. 146, February.