ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اصلاح شبکه معابر کلانشهرتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی،دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور تهران.

3 گروه جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- دانشگاه گلستان

10.22034/road.2022.343492.2051

چکیده

پروژه اصلاح شبکه‌راه‌های بیمه جهت تسهیل تردد در معابر داخلی محله، تقویت معابر شرقی- غربی، تسهیل دسترسی به شبکه اطراف، کاهش بار ترافیکی معابر اصلی محله بیمه از ناحیه شش منطقه پنج برنامه‌ریزی شده است؛ مواردی مانند بازگشایی تعدادی از کوچه‌های بن‌بست و یکطرفه‌سازی برخی معابر انجام شده است. این پروژه در حال حاضر و در مرحله عملیاتی شدن کامل و در مرحله بهره‌برداری اثرات و پیامدهای مثبت و منفی زیادی بر جامعه هدف می‌گذارد. ارزیابی پیامدهای پروژه با استفاده از روش‌های کمی و کیفی، انجام گرفته‌است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان و بهره‌مندان از اصلاح شبکه راههای کوی بیمه، صاحب‌نظران و کارشناسان، مسئولان شهری و محلی کوی بیمه بود. نتایج نشان دادند که 90 درصد از پاسخگویان اصلاح شبکه راه‌های کوی بیمه را جزء نیازهای اولویت‌دار محلی دانستند. پیامدهای شناسایی شده اصلاح شبکه راههای کوی بیمه شامل سهولت دسترسی‌ها، صرفه‌جویی در وقت ساکنان و مراجعان به محله، کاهش تنش روانی ناشی از روان نبودن ترافیک، افزایش رضایت از عملکرد شهرداری، رونق کسب و کار کسبه، تطابق بالای طرح با نیازهای اولویت‌دار محلی، بهبود آلودگی صوتی، خروج محله از بن‌بست، افزایش قیمت املاک، بدتر شدن کیفیت هوا، افزایش آسیب‌های اجتماعی با ایجاد دسترسی به مکان‌های دارای آسیب، نارضایتی اهالی محلات همجوار از دسترسی کوی بیمه به سمت محله ایشان (آپادانا) است.

کلیدواژه‌ها