طراحی ژئوتکنیکی لندفیل وراهکارهای احداث آنها در خاکهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه ملایر،ایران

10.22034/road.2022.324326.2020

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ، بررسی طراحی ژئوتکنیکی برای محل های دفن زباله صنعتی است.زیرا با توجه به گستردگی صنایع و کارخانجات کشور ایران، سالانه میلیون ها متر مکعب زباله صنعتی تولید می شود،که متاسفانه در راستای دفن این پسماندها چاره اندیشی درستی انجام نگرفته و این مهم باعث آسیب‌های زیست محیطی جبران ناپذیر و پخش آلودگی در وسعت کلان در ‌طبیعت خواهد شد،که در نهایت به تغییرات اقلیمی و از بین رفتن گونه های زیادی از جانوران و گیاهان منجر میشود.لذا با توجه به اینکه تفکیک ، تجدید و تجزیه پسماندهای صنعتی نیاز به تکنولوژی ،مدیریت کلان و زمان زیاد دارد ،در این تحقیق تلاش شده, در ابتدا انواع آلاینده های صنعتی تولید شده توسط کارخانجات را معرفی نموده و تاثیر آنها بر روی مشخصات خاک را بررسی نماییم , سپس به چگونگی محل یابی مکان مورد نظر از طریق علم GIS و طراحی محل دفن زباله های صنعتی با استفاده از نرم افزار PLAXIS و تقسیم بندی انواع لندفیل از نظر نوع لاینر پرداخته تا با استفاده از آنها بتوان برای مراکز صنعتی مختلف در کشور، محل دفن زباله های صنعتی متناسب با آن صنایع را طراحی نمود ودر پایان به مقایسه سیستم جمع آوری و دفع زباله کشور های آمریکا , ژاپن ,فرانسه , ایران و انگلیس میپردازیم .

کلیدواژه‌ها