بررسی شریان‌های جاده‌ای استان مازندران با تاکید بر مدیریت بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/road.2022.358115.2080

چکیده

شریان‌های جاده ای استان مازندران یکی از مهم‌ترین و پر ترددترین مسیرهای حمل‌ و نقل جاده‌ای کشور است. سامانه های حمل و نقل ستون فقرات اقدامات مدیریت بحران هستند و حفظ پویایی و عملکرد آن در زمان بحران برای ادامه فعالیت‌های مرتبط با امداد و نجات و پاسخ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم نقش بسیار مهم این سامانه ها در زمان بحران، این سامانه ها در برابر وقوع بحران آسیب‌پذیری زیادی دارند و با وقوع بحران‌های طبیعی عملکردآنها مختل شده و فعالیتهای امداد و نجات متاثر از آن هستند. با توجه به ضرورت و اهمیت شریا‌ن‌های جاده‌ای و نقش بسیار مهم آن در مدیریت بحران، در این پژوهش بررسی شریا‌‌‌ن‌های جاده‌ای استان مازندران با تاکید بر مدیریت بحران انجام یافته است.

این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی انجام یافته است که در مجموع 216 نقطه در همه محورهای جاده ای استان برداشت و مطالعات تونل‌ها، ابنیه فنی و پل‌ها انجام شده است و در محیط نرم‌افزاری GIS، تحلیل و پردازش و اولویت بندی شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، با توجه به بررسی‌های انجام شده از نظر وجود راه جایگزین برای پل‌های استان، تعداد 11 عدد از پل‌های استان دارای راه جایگزین نقطه‌ای (وضعیت مطلوب)، تعداد 13 عدد از پل‌های استان دارای امکان احداث راه جایگزین با هزینه مناسب و تعداد 192 عدد از پل‌های استان فاقد راه جایگزین و همچنین عدم امکان احداث آن نیز می‌باشند

کلیدواژه‌ها


-A. Kermanshah, S. Derrible, (2016),
“­A geographical and multi-criteria vulnerability assessment of transportation networks against extreme earthquakes, Reliability Engineering & System Safety, 153, pp.39-49.
-Bailey, D. et al., (2007), “Transportation Equity in Emergencies: A Review of the Practices of State Departments of Transportation”, Metropolitan Planning Organizations, and Transit Agencies in 20 Metropolitan Areas, National Technical Information Service, Springfield, VA. Available at: http://trid.trb.org/view.aspx?id=808918.
-D. Berkoune, J. Renaud, M. Rekik, A. Ruiz, (2012), “Transportation in disaster response operations, Socio-Economic Planning Sciences”, 46, pp.23-32.
-Federal Highway Administration, (2018), “Integrating Resilience into the Transportation
-Ganjehi”, S., Norouzi Khatiri, K., (2021), “Determination of emergency roads to emergency commendation using loss analysis results, Geoenviron disasters 8, pp.15. https://doi.org/10.1186/s40677-021-00190-2.
-Gosal, L.C., Tarore, R.C. & Karongkong, H.H., (2018), “Analisis Spasial Tingkat Kerentanan Bencana Gunung Api Lokon Di Kota Tomohon’, Journal Spasial 5(2), pp.229–237. 
-Hunt, A. Watkiss, P.­, (2007), “Literature Review on Climate Change Impacts on Urban City Centres”, Initial Findings; OECD: Paris, France.
-J.E. Muriel-Villegas, K.C. Alvarez-Uribe, C.E. Patiño-Rodríguez, J.G. Villegas, (2016),  “Analysis of transportation networks subject to natural hazards–Insights from a Colombian case”, Reliability Engineering & System Safety, 152 pp.151-165.
-Kusumasari, B., (2014), “Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Gava Media, Yogyakarta”. 
-Maulana, A., Prasetyo, Y. & Wijaya, A.P., (2017), “Pemetaan Kerentanan Bencana Gunung Bromo Dengan Citra Sentinel-1 Menggunakan Metode Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR)”, Journal Geodesi Undip 6(3), pp.106–116. 
-Planning Process White Paper on Literature Review Findings, FHWA, (2018), “Retrieved fromhttps://www.fhwa.dot.gov/environment/sustainability/resilience/ongoing_and_current_research/planning/integrating_resilience.pdf.
-Rozenberg, J., Espinet Alegre, X., Avner, P., Fox, C., Hallegatte, S., Koks, E., Rentschler, J., Tariverdi, M., (2019), “From A Rocky Road to Smooth Sailing: Building Transport Resilience to Natural Disasters”, LIFELINES: The Resilient Infrastructure Opportunity, World Bank, Washington, DC.
-Schwartz, Jr., H. G. & Tavassy, L. (2016). Transportation Resilience: Adaptation to ClimateChange and Extreme Weather Events [White paper presentation]. Transportation Resilience: Adaptation to Climate Change and Extreme Weather Events: Summary of the Fourth EU–U.S. Transportation Research Symposium, Brussels, Belgium.
DOI. 10.17226/24648.
-Smith, A., (2020), “2010-2019: A landmark decade of U.S. billion-dollar weather and climate disasters”, National Oceanic and Atmospheric Administration, Retrieved from: https://www.climate.gov/newsfeatures/blogs/beyond-data/2010-2019-landmark-decade-us-billion-dollar-weather-and-climateTransportation [Keynote presentation]. Transportation Resilience: Adaptation to Climate Change and Extreme Weather Events: Summary of the Fourth EU–U.S. Transportation Research Symposium, Brussels, Belgium.
 DOI 10.17226/24648.
-Wuebbles, D. (2016), “The Changing Climate: The Science and How It Affects”­, June 16-17.