تأثیر فعل و انفعالات میکروبی بر خوردگی اسیدی زیرساخت‌های بتنی - مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران

10.22034/road.2023.363119.2093

چکیده

خوردگی بتن ناشی از فعالیت میکروبها یکی از ساز و کارهای اصلی تخریب زیرساخت‌های بتنی زیرسطحی است، از آن جهت که عموما در شهرها زیرساخت های بتنی فاضلاب در زیر شبکه معابر تعبیه می شوند، خرابی تاسیسات بتنی در مواجهه با باکتری می‌تواند هزینه های مستقیمی بر زیرساخت های فاضلاب و همچنین هزینه های غیر مستقیمی بر زیرساختهای راه و شبکه معابر و روسازی های روی آن به همراه داشته باشد و موجبات بروز نگرانی‌های شدید به خصوص در زمینه‌ی سلامت کاربران راه و سکونت گاه های اطراف آن شود. همچنین تخریب زیرساخت های بتنی فاضلاب می تواند باعث آلودگی خاک و آب های زیرزمینی شده و لذا اهمیت شناخت این نوع خوردگی و ارائه راه حل مطمئن به منظور کنترل اثرات تخریبی این نوع از حملات اسیدی می تواند موجبات توسعه پایدار شود. در این بررسی یک مروری بر پیشرفت‌های کلیدی تحقیقاتی به دست‌آمده در رابطه با درک مکانیسم‌های واکنش خوردگی میکروبی و توسعه مواد بادوام صورت گرفته است. به همین منظور به عنوان مثال استفاده از عوامل ضدباکتریواستاتیک به عنوان یک ابزار موثر برای محدودکردن رشد میکروب روی سطوح بتنی در محیط‌های مهاجم معرفی شده‌است. بعلاوه، بتن‌های ژئوپلیمری در محیط‌های اسیدی به‌عنوان بتن‌های بسیار مقاوم و سبز میتواند شدت خرابی ناشی از حملات اسیدی با منشا باکتریایی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها