مروری بر نقش انواع جوان سازها در اصلاح خواص شیمیایی و رفتار رئولوژیکی قیر پیر شده تراشه های آسفالت بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/road.2023.364153.2096

چکیده

امروزه برای حل مسائل و بحرانهای زیست محیطی، مفاهیم اقتصاد دایره ای و پایداری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به منظور بازیافت یا استفاده مجدد از منابع تجدیدناپذیر تلاش های گسترده ای در حال انجام است. در زمینه روسازی راه ها، تشویق به استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی از جمله ساده ترین راه ها برای ترویج اقتصاد دایره ای است. یکی از مسائل اصلی در مورد استفاده از این ماده بازیافتی، قیر پیر شده موجود در آن است که فرآیند پیرشدگی و جوان سازی آن بر دوام و عمر مفید روسازی های آسفالتی به طور قابل توجهی تأثیرگذار است. لذا دستیابی به دانش کامل در زمینه خواص شیمیایی و رفتار رئولوژیکی ضروری است. در این تحقیق، ضمن بررسی فرایند پیرشدگی، با معرفی روش های مختلف احیای قیر پیر شده، انواع جوانسازهای زیستی و مشتق شده از نفت مورد مطالعه در تحقیقات مختلف معرفی و عملکرد آنها مرور گردیده است. همچنین، آنالیزهای مختلف شیمیایی به عنوان ابزار بررسی فرآیندهای پیرشدگی و جوان‌سازی قیر معرفی و توصیف شدند. در نهایت، به منظور جوانسازی قیر پیر شده تراشه آسفالت بازیافتی و انتخاب نوع، دوز و روش افزودن جوانسازها، توصیه شده است که دوز بهینه جوانساز بر اساس داده های عملکرد بلندمدت میدانی و در کاربردهای با مقیاس کامل تعیین شود. همچنین بررسی تأثیر اجزای شیمیایی جوانساز بر ویژگیهای قیر جوان شده، انجام مطالعات عملکرد میدانی روسازیهای آسفالتی جوانسازی شده و امکان ترکیب اثر جوان‌سازی عامل بازیافتی با سایر اصلاح‌کننده‌ها برای بهبود عملکرد آسفالت در شرایط اقلیمی خاص توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها