ارزیابی پیامد اقتصادی به کارگیری سیستم‌های هوشمند حمل ونقل ITS بر میزان مصرف بنزین در ایران (مطالعه موردی محور کرج-چالوس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران، سعدی جنوبی، نرسیده به سه راه اکباتان، کوچه کامکار، بیمه دانا

10.22034/road.2023.367900.2107

چکیده

امروزه از مسائل و چالش های پیش روی صنعت حمل و نقل، آلودگی های زیست محیطی، کاهش مقدار و افزایش قیمت منابع انرژی، خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات روزافزون، مشکلات نظارت و مدیریت در حمل و نقل برون شهری، افزایش زمان های تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل به ویژه در ساعات اوج تردد در کلان شهرهای دنیاست که با توجه به ارتقای سطح دانش عمومی، افزایش سطح زندگی مردم، افزایش ارزش زمان و ورود علوم و فن اوری های جدید مرتبط با این صنعت، انتظارات فزاینده گردیده و از یک منظر تبدیل به یک تهدید جدی و از نگاه بازاریابان و خبرگان به یک فرصت جهت سرمایه گذاری سودآور مبدل شده است. در این رابطه، سیستم حمل و نقل هوشمند، یکی از ابزارهایی بوده است که جهت مقابله با این چالش ها به کار گرفته شده است. بر همین اساس در تحقیق حاضر به ارزیابی کاهش مصرف بنزین با کارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل ITS در ایران در محور کرج-چالوس پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، خودروهایی می باشد که طی هشت روز پر تردد شهریورماه سال 1398 از ساعت 1 بامداد الی 24 شب در محور کرج چالوس تردد دارند و نمونه گیری خاصی صورت نگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به کار گیری سیستم هوشمند حمل و نقل منجر به کاهش زمان سفر در محور کرج-چالوس و به تبع آن باعث کاهش مصرف بنزین شده است.

کلیدواژه‌ها