بهینه سازی عملکرد میدان های ترافیکی توسط شبیه سازی سناریوهای مختلف افزودن چراغ راهنمایی (مطالعه موردی: میدان ولیعصر و فردوسی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشکده عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/road.2023.391977.2153

چکیده

در میدان ها با حجم ترافیک زیاد، کنترل عملکرد میدان بوسیله قوانین حق تقدم منجر به ایجاد صف، کاهش ظرفیت و افزایش زمان تاخیر در میدان خواهد شد. نظریه کنترل میدان به وسیله چراغ های راهنمایی به ویژه در ساعات اوج ترافیک می تواند به عنوان یک اقدام متقابل برای حل این مشکل، مناسب باشد. در این مورد، تعیین نوع کنترل و تنظیمات فازبندی و زمان‌بندی چراغ راهنمایی و همچنین تعریف الگویی در رابطه با قرارگیری چراغ راهنمایی در میدان به منظور انتخاب بهترین گزینه عملکرد چراغ راهنمایی در آن و دستیابی به نتایج بهینه، یکی از مشکلاتی است که مهندسان ترافیک به هنگام تجهیز میدان با چراغ های راهنمایی با آن روبه رو هستند. در این پایان نامه، جهت ارزیابی عملکرد چراغ راهنمایی در میدان هایی با نرخ جریان زیاد و به منظور یافتن سناریو مناسب استفاده از چراغ راهنمایی با هدف بهبود شرایط میدان، میدان ولیعصر تهران به عنوان مطالعه موردی و میدان فردوسی به عنوان مدل اعتبارسنجی در نرم افزار AIMSUN ، شبیه سازی شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده برای میدان ولیعصر شامل ۳۲ درصد کاهش زمان تاخیر، ۱۷ درصدکاهش چگالی، ۱۳ درصد افزایش جریان، ۴۸ درصد افزایش سرعت و ۱۷ درصد کاهش زمان کل سفر، به هنگام قرار دادن چراغ راهنمایی در سناریوی بهینه آن می توان این طور بیان کرد که استفاده از چراغ های راهنمایی در میدان هایی با حجم ترافیک بالا، گزینه مناسبی به منظور دستیابی به عبور جریان ترافیک بیشتر و تاخیرهای کمتر است.

کلیدواژه‌ها