بررسی انواع آسفالت‌های حفاظتی؛ مزایا و کاربرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

10.22034/road.2023.386300.2145

چکیده

امروزه، ایمنی، ماندگاری و مقاومت مصالح بکار رفته در پوشش شبکه حمل و نقل و راه‌های ارتباطی، یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری راه‌ها و تأمین امنیت، جلوگیری از اتلاف وقت و آسایش روانی استفاده‌کنندگان از این معابر می‌باشد. یافتن روش‌های پیشگیرانه از تخریب زودهنگام آسفالت در شبکه راه‌ها و به تعویق انداختن تعمیرات روسازی و بالا بردن عمر مفید روسازی آسفالت با ارتقای مشخصات فنی مواد بکار رفته، نیازمند مطالعه و تحقیق بر روی روش‌های مختلف ترمیم و نگهداری می‌باشد که به دو صورت اصلاحی و پیشگیرانه هستند. در روش پیشگیرانه، آسفالت حفاظتی به دلیل به ارمغان آوردن خصوصیات سطحی مطلوب، کم کردن هزینه، اثر دهی بالا و جلوگیری از تخریب آسفالت در بازه زمانی بالا و در راستای کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، جایگاهی ویژه دارد. یکی دیگر از عملکردهای آسفالت حفاظتی، ایجاد سطحی مقاوم در برابر لغزش می‌باشد. آسفالت حفاظتی دارای انواع مختلفی به نام‌های فوگ سیل، کیپ سیل، چیپ سیل، اسلاری سیل، سیل کت و میکرو سرفیسینگ است که هر کدام خصوصیات خاص خود را دارا می‌باشند که البته با انتخاب هر نوع متحمل هزینه‌های مختلفی خواهیم شد و باید به این نکته، در کنار شرایط آب و هوایی و میزان ترافیک محل مورد نظر در هنگام انتخاب نوع آسفالت حفاظتی دقت کنیم.

کلیدواژه‌ها