امکان سنجی افزایش ظرفیت باربری خاک بستر ماسه رس دار با استفاده از ترکیب الیاف شیشه و گرانول پلی اتیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر

2 گروه علمی عمران، دانشگاه ملایر

3 دانش آموخته دانشگاه ملایر

10.22034/road.2023.387910.2150

چکیده

در این پژوهش برای بهسازی خاک از پلی‌اتیلن بصورت گرانول استفاده شده است، زیرا از نظر شکلی شباهت زیادی به دانه‌های ماسه دارد و امکان جواب‌دهی مشخصات فیزیکی را بالا می‌برد. از طرفی برای بالا بردن مقاومت برشی خاک، از الیاف شیشه هم استفاده شده است. روند تغییرات مقدار CBR خاک در سه سناریوی افزودن الیاف شیشه تنها، افزودن پلی اتیلن گرانول تنها و افزودن ترکیبی الیاف شیشه و پلی اتیلن گرانول بررسی گردید. با افزودن درصد کم الیاف شیشه (75/0 درصد) مقدار CBR کمی افزایش داشته ولی با افزایش درصد الیاف روند کاهشی در مقاومت CBR دیده شد. از طرفی با افزایش درصد پلی‌اتیلن گرانول تنها به خاک، مقاومت CBR خاک افزایش قابل توجهی داشت ولی با افزایش درصد پلی‌اتیلن گرانول به 7 درصد روند کاهشی در مقاومت CBR دیده شد. علاوه بر این، آزمایش CBR روی دو نمونه‌ ترکیبی هم انجام شد. در نمونه ترکیبی پلی اتیلن گرانول و الیاف شیشه به صورت درصد مساوی، افزایشی در عدد CBR خاک مشاهده نشد اما اضافه کردن 3 درصد پلی اتیلن به همراه 75/0 درصد الیاف شیشه به خاک باعث افزایش نسبت باربری کالیفرنیا در خاک شد. می‌توان دریافت که اگرچه افزودن پلی‌اتیلن به خاک در تمامی درصدهای استفاده شده در این تحقیق، میزانCBR خاک را نسبت به خاک مبنا افزایش می‌‌دهد، ولی این میزان افزایش در مقدار بهینه (3 درصد پولی اتیلن گرانول) بالاتر و مقرون بصرفه تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها