تحلیل و ارزیابی ترافیکی میادین و تقاطعات چراغدار بر اساس حجم ترافیک و شکل هندسی آن ها (مطالعه موردی: شهرستان های تالش و آستارا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشکده عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/road.2023.404028.2178

چکیده

در این تحقیق تقاطعات شهرستان‌های تالش و آستارا به‌عنوان یکی از پرتردد ترین تقاطعات حوزه شهرستان‌های استان گیلان، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش به این صورت است که ابتدا داده ها در نرم افزار ایمسان وارد شده و از پردازش داده ها، با ارائه سناریوها و نتایج حاصل از آن خروجی هایی از قبیل: زمان سفر، تأخیر، میزان مصرف سوخت، آلاینده های هوا به تفکیک نوع آلاینده، متوسط سرعت خودروها به دست آمد که به واسطه آن می توان سناریو برتر از لحاظ شاخص های ترافیکی را انتخاب نمود. نتایج این شبیه سازی بیانگر کاهش زمان سفر، کاهش تأخیر در عبور و مرور خودروها، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده های هوا می باشد که همگی در جهت بهبود هرچه بهتر عملکرد تقاطع می باشند و تمامی فاکتورهای ارائه شده به طور مشهود در سناریو برتر (بهینه) تقاطع قابل مشاهده می باشد. با تحلیل نرم افزار ایمسان و مقایسه سناریوهای مختلف مشخص شد که اجرای نادرست تقاطعات، شرایط ترافیکی را تغییر می دهد. با بررسی تقاطعات چراغدار و تحلیل و ارزیابی آن ها مشخص شد که زمانبندی نادرست چراغ راهنمایی می تواند شرایط ترافیکی را بدتر کند. در نهایت مشخص شد که با بررسی تقاطعات موجود در محدوده مورد مطالعه می توان مشکلات موجود در آن را شناسایی یا به طور کلی می توان عیب یابی کرد و برای تصحیح عیب ها سناریوهایی ارایه داد تا مشکلات را حل نمود.

کلیدواژه‌ها