استفاده از ابزار برنامه‌نویسی پایتون در توسعه مدل‌های داده‌کاوی شدت تصادفات برون‌شهری استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران، تهران، ایران

3 داﻧﺸﺠﻮی دکتری، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، داﻧﺸﻜﺪه فنی دانشگاه تهران، تهران، اﻳﺮان. معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل

10.22034/road.2023.414608.2195

چکیده

مطابق آمارهای پزشکی قانونی ایران، آمار مرگ‌ومیر و مصدومین برا اثر حوادث ترافیکی از سال 1396 تا 1401 افزایشی بوده است. این روند نه‌تنها در کل کشور بلکه در استان‌ها نیز قابل مشاهده است. روند افزایشی مرگ‌ومیر و مصدومین حوادث ترافیکی در طی سالیان اخیر می‌تواند زنگ خطری برای مسئولین برای تحلیل عوامل انسانی، وسیله نقلیه‌ای، راه و محیطی بر تصادفات و یافتن راهکارهایی در جهت کاهش آمار مرگ‌ومیر و مصدومین حوادث ترافیکی استان‌ها باشد. از این جهت در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات برون‌شهری استان اصفهان پرداخته شده است. در این مطالعه برای یافتن عوامل موثر بر شدت تصادفات، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده که با 21 هزار داده مدل نهایی ساخته شده و بر روی نتایج آن تحلیل‌های آماری صورت گرفته است. نتایج این تحلیل‌ها نشان می‌دهد متغیرهایی نظیر ماه وقوع تصادف، ساعت تصادف، نوع راه، نوع برخورد، جنسیت و علت تامه تصادف معنادار شناسایی شدند. نتایج نشان می‌دهند احتمال وقوع یک تصادف شدید در ساعات اولیه روز از باقی ساعات روز بیشتر است؛ همچنین احتمال وقوع یک تصادف شدید در فروردین نسبت به بقیه ماه‌های سال از بقیه بیشتر است؛ و یا نتایج نشان دادند که نقض راه می‌تواند احتمال وقوع تصادف شدید را 5.27 برابر بیشتر از باقی علت تامه تصادفات افزایش دهد (نسبت بخت=5.27) و در نهایت احتمال وقوع یک تصادف شدید برای مردان، 41 درصد بیشتر از زنان است. در انتها سعی شده در رابطه با تعدادی از این متغیرهای اشاره شده، راهکارهایی برای انجام مطالعات بیشتر پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها