روش مکانی-زمانی برای کاهش تصادفات کلان شهرها با استفاده از مدل لوجیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/road.2024.430517.2229

چکیده

با افزایش جمعیت مخصوصا در شهرها و افزایش استفاده از خودروهای شخصی وجود ترافیک و در کنار آن تصادفات به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده است. یکی از اهداف سفری که در مسیرهای درون شهری اتفاق ‌می‌افتد حمل‌ونقل کالا با ماشین‌های سبک باری است زیرا خودروهای باری سنگین اجازه تردد در محدوده درون شهری را ندارند. با بررسی تصادفات درون شهری مشخص شد که خودروهای باری در بسیاری از تصادفات نقش دارند حتی اگر خود جزو خودروهای تصادفی نباشند. خودروهای باری به دلیل حجم و ابعاد، نوع کار (تخلیه و بارگیری)، پارک در محل‌های نامناسب باعث به هم‌ریختگی نظم شهری و کاهش ایمنی ‌می‌شوند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این خودروها در کاهش ایمنی و سهم آن‌ها در ایجاد تصادفات ‌می‌پردازد. برای انجام تحقیق عوامل موثر بر تصادفات جمع بندی و به کمک روش‌های تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شد‌ه است. پس از تحلیل و ارزیابی نتیجه تحقیق به این شکل بیان شد که خودروهای سبک باری از نظر زمان ورود به محدوده‌های درون شهری و مسیرهای مورد استفاده آن‌ها باید مدیریت شوند و در هر زمان و از هر مسیر نمی‌توانند استفاده کنند. این روش مدیریت با عنوان روش مکانی-زمانی و مدل لوجیت معرفی شده است. نتایج تحقیق شامل تعیین مهمترین عوامل تصادفات خودروهای باری سبک و نقاط پر حادثه شهر اصفهان می باشد. همچنین جهت کاهش تصادفات خودروهای باری، طرحی برای محدودیت های مکانی و زمانی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها