شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انسانی موثر در تصادفات جاده‌ای با استفاده از روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران‌

2 دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدالکترونیک، تهران، ایران

چکیده

حمل‌و‌نقل جزء لاینفک زندگی بشری محسوب می‌شود و هرجا انسانی و جامعه‌ای وجود دارد بی‌شک حمل‌و‌نقل نیز وجود خواهد داشت. با گسترش روز‌افزون جاده‌ها و سیستم‌های حمل‌و‌نقل و درگیر شدن تمامی انسان‌ها در این سیستم، مباحث ایمنی این مسئله اهمیت بیشتری می‌یابد. آمارهای ارائه شده، اهمیت مسئله تصادفات و تأثیر آن بر کشور بیش از پیش نشان می‌دهند. در اکثر تحقیقات بر روی تصادفات و امنیت جاده‌ها نتیجه‌گیری می‌شود که عامل اصلی تصادفات، انسان و عوامل انسانی هستند. برای اثبات این موضوع تحقیقات بسیار گسترده‌ای بر روی تصادفات به صورت تجزیه و تحلیل دقیق، صورت گرفته است. در این پژوهش عوامل انسانی تاثیرگذار در تصادفات شناسایی شده است. با روش رجحان آشکارشده، پرسش‌نامه‌ای جهت مقایسه زوجی عوامل انسانی موثر در تصادفات طراحی و توزیع گردید. در انتها تحلیل بر روی پرسش‌نامه‌ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتب [i]AHP و نرم افزار Expert Choice  انجام شده و این عوامل بر اساس میزان اهمیت رتبه‌بندی شده‌اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


1-      

-   سلمانی، م.، (1387)، "بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن"، مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 65، پائیز،
ص. 10و12و13و15.
 
-   خیرآبادی، غ.ر.، (1391)، "نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده‌ای"، تحقیقات علوم فناوری­/ دوره 10­/ شماره1 ، ص3 .
 
-    قدسی پور، س.ح.، (1383)، "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP"، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر­کبیر (پلی تکنیک تهران).
 
-   Charlote L. Brace et al­., (2007), Analysis of the literature: The use of mobile phones while driving،Monash University، accident research centre.
-   Jeff K. Cairda­, Kate A. Johnstonb, Chelsea R. Willnessc, Mark Asbridged, Piers Steel, (2014), “A meta-analysis of the effects of texting on driving , Accident Analysis and Prevention”.
 
-   Lisa K. Spainhour, (2005), “Evaluation of traffic crash fatality causes and effects، Florida A&M university”.
 
-   Louviere, J.J., Hensher, D.A., Swait, J.D., (2000), "Stated Choice Methods". Analysis and Applications. Cambridge University Press, UK.
 
-   Treat، J.R.، N.S. Tumbas، S.T. McDonald، D. Dhinar، R.D. Hume، R.E. Mayer، R.L. Stansifer، and N.J. Castellan (1979), "Tri-level study of the causes of traffic accidents": Final report – Executive summary. Report No. DOT-HS-034-3-535-79-TAC(S)، Institute for Research in Public Safety، Bloomington، IN.