سیاست‌هایی جهت افزایش قدرت رقابت ایران در تجارت حمل و نقل دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

مسأله تجارت دریایی بخصوص در منطقه حساس خلیج فارس و دریای عمان که قطب تجارت و نفت دنیاست گسترده­تر از پیش شده است. رقابت فشرده با بنادر مدرن خلیج فارس مانند دبی و جبل علی، وضعیت جذب و پهلوگیری تجاری را پیچیده­تر کرده است و از آنجایی که رونق بنادر ما تابع تجارت ماست، بنابراین، میزان رونق و شکوفایی تجارت بر میزان رونق و شکوفایی بنادر اثر می­گذارد.این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر میزان پهلوگیری کشتی­های تجاری و حمل و نقل دریایی و شناخت محدودیت­های مختلفی که کشتی­های تجاری خارجی برای پهلوگیری در بنادر جنوب  ایران دارند و همچنین محدودیت­ها و موانعی که بنادر داخلی جهت ارائه خدمات مناسب به این کشتی­ها دارند، می‌پردازد و درنهایت، ارائه راهکارهایی جهت غلبه بر این موانع است. نتایج نشان داد که بین عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و زیر مولفه های آن‌ها (عوارض بندری، هزینه‌های تخلیه و بارگیری، خصوصی سازی بنادر، هزینه‌های حمل و نقل بین المللی، تبلیغات، ارتباط با سایر سازمان‌های مرتبط، تحریم‌ها، قوانین داخلی و عوامل مدیریتی) و میزان ترددهای تجاری در ایران رابطه معنی­داری وجوددارد؛ لذا می‌توان گفت که رابطه مثبت و قوی بین آن‌ دو برقرار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می­گردد که در نرخ­گذاری برای عوارض بندری، هزینه­های تخلیه و بارگیری و هزینه­های حمل و نقل و سایر هزینه­های بندری عامل رقابت با سایر بنادر منطقه مدنظر قرار گیرد و نرخ­ها به صورت رقابتی تعیین گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-کاتلر، ف.، (1389)، "مدیریت بازاریابی"، ترجمه: بهمن فروزنده، تهران، نشر آموخته.
 
-جهان­تیغ، س، امیر سعید نور، الف.، سعیدی،  س. ن.، (1390). "راهکارهای آماده سازی بندر چابهار در عصر رقابت جهانی سازی"، همایش ارگان­های دریایی کشور، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.
 
-درویشی، خ.، فقیه، ح.، (1389)، "محیط ساحلی دریایی استان بوشهر، توانمندی­ها، تهدیدات و راهکارهای اجرایی"، همایش ارگان­های دریایی کشور، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.
 
-رحیمی، ز.، (1389)، "خصوصی­سازی مناطق ویژه بندری، زمینه­ساز جذب سرمایه­گذاران در بنادر جنوبی"، همایش
ارگان­های دریایی کشور، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.
 
-نوبخت ، ع.، جوکار، م.، (1389)، "نقش بنادر خشک و توسعه پس­کرانه در حل معضل ترافیک بندری و بهبود عملکرد بندر شهید رجایی"، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.
 
-ودادی، ح.، (1387)، "منابع انسانی دریانوردی، بررسی و تحلیل در­خصوص جذب، آموزش و پرورش، حفظ و نگهداری منابع انسانی دریانوردی"، تهران، مرکز تحقیقات سازمان بنادر و دریانوردی.
 
 
-Anderson, P.; Peterson, NC. (1993),
“A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis”, Management Science, 39(10): pp.1261-1294.
 
-Begum, H., (2008), “Impact of Port Efficiency and Productivity on the Economy of Bangladesh- a Case Study of Chittagong Port”, Biennial Conference Paper, 7: pp.129-136.
 
-Charnes, A.; Cooper, W.W.; Rhodes, E., (1978), “Measuring the efficiency of decision making units”. European Journal of Operational Research, 2: pp.429–444.
 
-Charnes, A.; Gallegos, A.; Li, H., (1996),
“Robustly efficient parametric frontiers via Multiplicative DEA for domestic and international operations of the Latin American airline industry”, European Journal of Operation Research, 88: pp.525-536.
 
-Chien Li & Yen-Chun Chen (2010)­, “How does social orientation influence R&D-marketing collaboration?” , Springer Science Business Media.
 
-Clark, X.; Dollar, D.; Micco, A., (2004), “Port Efficiency, Maritime Transport Costs and Bilateral Trade”, NBER working paper, 10: pp.132-145.
 
 
-Tongzon, J.; Heng, W., (2005), “Port privatization, efficiency and competitiveness: some empirical evidence from container ports (terminals)”. Transportation Research A: Policy and Practice, 39 (5): pp.405–424.