تاثیر الیاف بر خواص بتن‌های غلطکی روسازی راه (RCCP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی - مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی نور، نور، ایران

چکیده

اهمیت و ضرورت بتن، به عنوان پرمصرف ترین و مهمترین مصالح ساختمانی قرن بیستم معرفی شده است و پس از آب، بیشترین ماده ای است که بشر مصرف می­کند. این، در حالی است که فقط حدود دو قرن از ابداع سیمان و بتن گذشته است و این مصرف به سرعت در حال فزونی می­باشد. بتن غلتکی در دو زمینه کاملاً مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد، اولین زمینه کاربرد بتن غلتکی در سد سازی و دومین زمینه کاربرد آن در روسازی راه می باشد. امروزه در ساخت بتن از کامپوزیت‌ها به عنوان یک فناوری نوین در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود. از جمله مواد جدیدی که جایگاه ویژه‌ای در ساخت وساز به خود اختصاص داده، افزودنی‌های بتن و الیاف تقویت کننده می‌باشد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی اجمالی بتن غلتکی روسازی از لحاظ پارامترهای مختلف فنی و همچنین بررسی اثر الیاف در آن می­باشد. زیرا امروزه ترک خوردگی بتن به عنوان یکی از مسائل روز دنیا مطرح می­باشد و یکی از راهکارهای کاربردی در این امر استفاده از الیاف می باشد. الیاف های مورد استفاده در این پژوهش شامل الیاف های فولاد صنعتی و شیشه از شرکت میسون و الیاف پلی پروپیلن از مرکز تحقیقات راه سازی و بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان می­باشد. استفاده از این الیاف­ها در بتن غلتکی، مقاومت فشاری و کششی را بهبود می­بخشد و در تمامی نمونه­ها با افزایش درصد الیاف سرعت پالس عبور از بتن کاهش پیدا کرده است که این نشان از کیفیت بهتر بتن الیافی نسبت به بتن معمولی دارد. نتایج این پژوهش گویای اهمیت کاربرد الیاف جهت بهبود عملکرد بتن غلطکی روسازی می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-اکبر، د.ع.ر.ع.، (1389)، "بررسی اثر کربناتاسیون در میزان نفوذ یون کلرید در بتن­های حاوی دوده سیلیس". رساله دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 
-استاندارد سنگدانه­های بتن – ویژگی­ها­، (1381)،
 302 ایران. "موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران".
 
 
-Hilsdorf, H. and J. Kropp,  (2004), "Performance criteria for concrete durability". Vol. 12. CRC Press.
 
-Mehta, P.K., (1986), "Concrete. Structure, properties and materials".
 
-Chi, J.M., Huang, R., & Yang, C. C, (2002), "Effects of carbonation on mechanical properties and durability of concrete using accelerated testing method".
 
-Jiang, L., B. Lin, and Y. Cai, (2000), "A model for predicting carbonation of high-volume fly ash concrete". Cement and Concrete Research, 30(5): pp. 699-702.
 
-Papadakis, V., M. Fardis, and C. Vayenas, (1992), "Effect of composition, environmental factors and cement-lime mortar coating on concrete carbonation. Materials and Structures", 25(5):
p­p. 293-304.
 
-Kurtis, K.E., & Monteiro, P. J, (1999), "Analysis of durability of advanced cementitious materials for rigid pavement construction in California".
 
-Papadakis, V.G., C.G. Vayenas, and M.N. Fardis, (1991), "Fundamental modeling and experimental investigation of concrete carbonation". ACI materials journal, 88(4).
 
-Browner, R.D., (1982), "Design prediction of the life for reinforced concrete in marine and other chloride environments.
 
-COMMIITEE, A., 325 (1995), "State-of-the-Art Report on Roller-Compacted Concrete Pavements", ACI: pp. 325-95.
 
-ASTM, ASTM C1176 / C1176M - 13, (2013), "Standard Practice for Making Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Table". ASTM International, West Conshohocken, PA­.
 
"-تعیین مقاومت فشاری آزمونه‏های بتن: استاندارد 3206"موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
 
-(1985), "Standard Test Method for Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic Cement Concretes". ASTM C.
 
-"Florida Method of Test for Concrete Resistivity as an Electrical Indicator of its Permeability". FM. pp.577-578.