خصوصی‏سازی راهکاری در جهت کاهش هزینه‏های تعمیر و نگهداری راه‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

کشورهای در حال توسعه در دهه‏ی 1980 با بحران‏های مالی مواجه شدند. این بحران‏ها توانمندی‏های دولت‏ها را برای سرمایه‏گذاری در بنگاه‏های دولتی به شدت کاهش دادند. این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه‏ی خود، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکت‏ها تبعات بدی داشت. پژوهش‏های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی‏سازی بر عملکرد پولی و عملیاتی، نیروی کار و ترازهای مالی موید این نظر است که خصوصی‏سازی می‏تواند برای شرکت‏هایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی، در کشورهایی با درآمد متوسط قرار داشته باشند. تجزیه و تحلیل تاثیر مالی خصوصی سازی بر اقتصاد، کار بسیار پیچیده‏ای است اما بررسی ها نشان می‏دهد اجرای خصوصی‏سازی در شرکت‏های دولتی باعث افزایش کارایی، بهره وری و گسترش منابع سرمایه‏ای می‏شود. در این مقاله به تهدیداتی که در اثر کمبود بزرگراه‏ها ممکن است به وجود آیند، اشاره شده است که با خصوصی‏سازی می‏توان این مشکلات را کاهش داد و همچنین موانع و معایب و مزایای خصوصی‏سازی و جنبه‏های مختلف آن نیز بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


 
- رضایی ارجرودی، ع. ر.­، "مدلسازی تاثیر امنیت سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بخش حمل و نقل جاده‏ای کشور".
 
-رهبر، ف.، "موانع سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران".
 
 
- ژزف، پ.، "مدیریت خصوصی­سازی"، حسین اکبری-دردانه داوری، اول، تهران.
 
 
-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل‏ها و بند­ها، اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی.
 
 
-سازمان خصوصی سازی، (1384)، "قوانین و مقررات­، سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی"، فرمایشات مقام معظم رهبری.
 
 
-"پایگاه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل"، تین­، صفحه­ی جاده‏ای­، کدمطلب12750.
 
-"سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"، (1383)،
"خلاصه­ی گزارش اقتصادی نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه­ی سوم توسعه".
 
-خرم، الف.، (1384)،"مصاحبه­ی وزیر اسبق راه و ترابری" و عصر اقتصاد، روزنامه ی اقتصادی بین­المللی صبح ایران، شماره 201، ص.14.
 
-آذر، ع.، لشگری، ز.­، امیرایی، ح.، "عملکرد، چالش و راهکارهای خصوصی‏سازی در ایران".
-ماهنامه­ی صنعت حمل و نقل، "تازه­ترین وضعیت آزادراه و بزرگ راه سازی در کشور" شماره 238.
 
-دبیرخانه­ی مجمع جهانی راه (پیارک-کمیته­ی شماره 9، بهبود تامین منابع مالی و مدیریت نگه­داری راه­، واشقانی فراهانی محمدرضا، اول، تهران، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری 1383.
 
-Privatizing transportation systems, edited by hakim, s., Seidenstat, p. and bowman, g., Westport, ct: praeger publish.