ارائه مدل حمل‌ونقل با مراکز دپو چندگانه برای محصولات برگشتی با استفاده از الگوریتم خفاش (مطالعه موردی شرکت وزنه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، عسلویه، ایران

چکیده

یکی از مباحث مهم که در چند دهه اخیر کاربرد بسیار بالایی در عمل داشته و برای افزایش کارایی و بهره‌وری سیستم‌های حمل‌ونقل مطرح‌شده است، بحث مسئله مسیریابی وسایل نقلیه است. این مسائل به مجموعه‌ای از مسائل اطلاق می‌گردد که در آن تعدادی خودرو متمرکز در یک یا چند مرکز دپو باید به مجموعه مشتریان مراجعه نموده و خدمتی را انجام دهند. یکی از بخش‌های مسیریابی وسایل نقلیه، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با مراکز دپو چندگانه است. در این مسئله چندین انبار برای سرویس به مشتریان استفاده می‌شود به‌نحوی‌که اگر مشتریان در اطراف انبارها دسته‌بندی‌شده باشند آنگاه مسئله را می‌توان به‌صورت مجموعه‌ای از مسیریابی وسایل نقلیه‌های مستقل حل کرد. در این تحقیق درصدد آن هستیم که با ارائه یک مدل ریاضی، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با مراکز دپو چندگانه را در بازگشت محصولات از مشتریان بررسی کرده تا هزینه‌های ثابت حمل‌ونقل و هزینه‌های متغیر آن کمینه شود. ازآنجاکه مدل به‌دست‌آمده از نوع ان‌پی سخت است لذا برای حل آن از الگوریتم فرا ابتکاری خفاش استفاده می‌شود. کیفیت جواب‌ها برای چندین اندازه مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها