ارزیابی مقاومتی مصالح تثبیت شده ماسه بادی در لایه‌های روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تابران مشهد

چکیده

با توجه به اهمیت کیفیت مصالح مورد استفاده در پروژه‌های راهسازی از قبیل زیرسازی و روسازی راه‌ها، بهسازی خاک به جهت بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن‌ها، مدت‌های طولانی مورد علاقه متخصصین ژئوتکنیک بوده است. لذا با توجه به هزینه‌های بالای خرید مصالح و حمل خاک در اینگونه پروژه‌ها، روشهای مختلفی از جمله مخلوط کردن خاک با مصالح دیگر مانند آهک یا سیمان مورد توجه قرار گرفته شده است. نظر به اینکه مخلوط کردن خاک، تنها با آهک یا سیمان ممکن است خصوصیات مقاومتی لازم برای اجرای پروژه را در بر نداشته باشد، لذا می‌توان با استفاده از ترکیب بهینه از این مصالح استفاده نمود. در این تحقیق تاثیر افزایش سیمان، آهک و ترکیب هر دو ماده با خاک ماسه بادی محور سه راهی راهداران به سمت خور مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. آزمایشات مورد استفاده در این تحقیق عبارت بوده است دانه‌بندی، رطوبت، اتربرگ و CBR بوده است. لذا از آزمایش CBR برای ارزیابی کنترل کیفی مصالح تثبیت شده در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها