مروری بر مبانی و روش‌های ساخت سریع روسازی فرودگاه در شرایط اضطراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

فرودگاه‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز حساس و حیاتی هستند که در شرایط جنگ، مورد تهاجم دشمن قرار می‌گیرند. بنابراین در شرایط بحرانی نیاز به ساخت و توسعه سریع فرودگاه به‌منظور انجام نشست‌وبرخاست هواپیماهای جنگی، انجام حملات نظامی، انتقال تجهیزات جنگی، نیروی انسانی و دیگر عوامل ضروری است. در این مطالعه به بررسی مواد، تکنولوژی‌ها و روش‌های ساخت سریع که تاکنون در ساخت روسازی فرودگاه استفاده شده است، پرداخته می‌شود. بدین منظور، روش‌های آنالیز سریع برای شناخت خصوصیات خاک محل، روش‌های آنالیز سریع کیفیت ساخت روسازی، الزامات طراحی روسازی‌های بدون رویه، روش‌های مقاوم‌سازی سریع خاک‌ها جهت به‌کارگیری در ساخت سریع روسازی فرودگاه، کاربرد سیستم کفپوش (ماتینگ) در ساخت و توسعه سریع روسازی هلی پد، تاکسی وی، توقفگاه، خط پرواز، رویه هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین امکان‌سنجی استفاده از مخلوط‌های سرد آسفالتی در ساخت سریع روسازی تاکسی وی و توقفگاه و عوامل تأثیرگذار بر مقاومت شیارشدگی مخلوط‌های سرد آسفالتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها