تعیین شاخص‌های ارزیابی جهت اولویت‌بندی مشکلات حمل‌ونقل کالای درون‌شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندویژگی و متوسط‌گیری وزنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

بررسی مشکلات حمل بار شهری در چند سال اخیر به یک مسئله مهم در مدیریت شهری تبدیل شده است. نظرسنجی از گروه‌های مختلف درگیر در حمل بار شهری نه تنها در راستای دریافت نظرات متنوع و درک مشکلات و نگرانی‌های آن‌ها راه‌گشا است، بلکه به یافتن روش‌های اجرایی مناسب نیز در مدیریت این سیستم کمک شایانی می‌کند. 478 پرسش‌نامه از دو روش مصاحبه حضوری و اینترنتی از گروه‌های مختلف ذینفع گردآوری شد. بیش از 90 درصد شهروندان ایجاد آلودگی هوا و حادثه‌ساز بودن خودروهای باری را مهم‌ترین مشکلات حمل بار شهری می‌دانند. همچنین، بیش از 40 درصد از عاملان حمل بار، کم بودن کرایه‌های حمل و نامناسب مهار شدن بار را مهم‌ترین مشکلات حمل بار شهری دانستند. مشکلات عمده رانندگان بالا بودن هزینه‌های تعمیر و نگهداری و عدم وجود اتحادیه برای دفاع از حقوق آنان عنوان شد. برای اولویت‌بندی مسائل از نقطه نظر مدیران، کارشناسان و شهروندان از دو روش آماری متوسط‌گیری وزنی پاسخ‌ها و تحلیل همایی استفاده گردید. نتایج هر دو روش به طور مشابه نشان داد که حفظ محیط زیست، افزایش ایمنی و تامین درآمد شهرداری از منابع پایدار مهم‌ترین اولویت‌های مدیران و کارشناسان در مدیریت حمل بار است. در حالیکه از دیدگاه شهروندان حفظ کیفیت بار جایگزین تامین درآمد شهرداری از منابع پایدار شده است. مطابق با انتظار، دغدغه‌های اصلی گروه‌ها به دلیل اختلاف سطح دانش و تجارب آن‌ها در زمینه حمل بار متفاوت است.

کلیدواژه‌ها