توسعه پایدار در روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید چمران اهواز مهندسی

2 1- گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات

چکیده

توسعه پایدار مبحثی است که امروزه در مجامع علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. توسعه پایدار در زمینه روسازی‌ها نیز یکی از زیر مجموعه های مبحث کلی توسعه پایدار می باشد. در این مقاله، راهکارهایی به منظور پایدارسازی روسازی جاده‌ها ارائه شده و سعی شده است عوامل مهم در این راستا مورد بررسی قرار گیرد. عواملی از قبیل استفاده از مواد جایگزین برای پوشش سطح جاده ها به جای آسفالت مانند آسفالت ترمیم پذیر و آسفالت پلیمری واسفالت خود متراکم و روکش اسفالت جذب co2 و تولید اکسیژن ویا استفاده از بتن سبز، که دوستدار طبیعت می باشند و نسبت به آسفالت به صرفه ترند. تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز در راه ها که از لرزش ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه در سطح جاده ها، ارتقا امنیت جاده ها و راه ها، کاهش مصرف انرژی الکتریکی در سطح جاده ها. روند ارائه راهکارها در این تحقیق، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اطلاعات موجود در مورد موضوع با استفاده از مراجع علمی راهکارهایی ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها