عوامل موثر جهت پیشگیری از ادعاهای پیمانکاری در فهرست بهای راه و باند فرودگاه 1397 با نگاه مدیریت هزینه در ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه بعثت کرمان ، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ایران

چکیده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس رسالتی که به موجب قانون جهت راهبری، نظارت، بررسی ، پایش و یکپارچه ساختن نظام فنی و اجرایی کشور متعهد گردیده است عمدتا هر سال نسبت به تهیه ، ابلاغ و ترویج فهارس بهای رشته های مختلف اقدام می نماید. لزوم شناخت و نحوه کار با این ابلاغیه ها از اهم موضوعات عوامل متعارف 3 گانه پروژه های عمرانی ( کارفرما ، مشاور ، پیمانکار ) بالاخص در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای می باشد. عدم شفافیت و برداشت های چندگانه و تفاسیر مختلف از این بخشنامه ها می تواند شروع دعاوی حقوقی و قراردادی را برای هر یک از عوامل پروژه به همراه داشته باشد که منجر به اطاله زمان اجرای پروژه ، افزایش مبلغ اولیه پیمان ، تاخیر و تعویق در افتتاح پروژه ، انحراف از برنامه های عمرانی و تخصیص اعتبارات در بودجه سنواتی سالهای آتی با هزنیه بیشتر ، ناکارآمدی دستگاه اجرایی و دولت و نهایتا ناراضایتی عمومی را در پی خواهد داشت . این مقاله سعی دارد تا با ورود به مباحث تخصصی فهرست بها و نگاهی دقیق تر به مفاهیم آن موجبات کاهش ادعای های بخش پیمانکاری ( Claim ) با هدف شفاف سازی بیشتر این فهارس بها را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها