تاثیر پودر لاستیک بر خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی نیمه‌گرم حاوی نانو زایکوترم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 مهندسی عمران، فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )، قزوین، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی آزمایشگاهی تاثیرات پودر لاستیک بر ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم می باشد. در سال‌های اخیر تکنولوژی جدیدی با عنوان آسفالت نیمه‌گرم در صنعت راه‌سازی ابداع شده است. هدف اصلی از تولید این نوع مخلوط‌ها، کاهش انتشار آلاینده‌ها و مصرف انرژی کمتر در راستای توافقنامه کیوتو می‌باشد. برنامه آزمایشگاهی این تحقیق شامل 3درصد افزودنی پودر لاستیک ( 5%، 10% و 15% وزنی قیر می باشد) برای اصلاح قیر خالص بوده است. همچنین کلیه نمونه ها حاوی 0.1 درصد نانو زایکوترم می باشد. آزمایشهای مقاومت مارشال و روانی و همچنین میزان فضای خالی مخلوط های آسفالتی و وزن مخصوص آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، مقاومت مارشال و روانی نمونه ها با اضافه شدن پودر لاستیک افزایش می یابد و نیز درصد فضای خالی مخلوط های آسفالتی با افزایش ئرصد پودر لاستیک در قیر افزایش می یابد اما وزن مخصوص نمونه ها کاهش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها