بررسی نوع پنجم حمل و نقل (هایپرلوپ) و چالش‌های راه‌اندازی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و رئیس بخش راه و روسازی

چکیده

هایپرلوپ­ یک پیشنهاد برای حمل و نقل سریع مسافر و یا بار است، که ابتدا در در سال 2012 توسط ایلان ماسک مخترع و سرمایه­گذار آمریکایی مطرح گردید. این طرح یک سیستم حمل و نقل لوله ای است که از طریق آن یک کپسول (قطار) حاوی مسافر و یا بار می­تواند بدون مقاومت هوا و یا اصطکاک با سرعتی بالغ بر ۱۲۲۰ کیلومتر بر ساعت جا به جایی را انجام دهد. اگر چه در دنیای ایده پردازی، ممکن است ساخت و راه اندازی آنآسان جلوه کند. اما اجرای آن در شرایط واقعی بسیار چالش برانگیز است­. آزمایش­های اولیه در مقیاس کوچک نشان می دهد که راه اندازی هایپرلوپ کاملا امکان پذیر است و به علاوه، کارایی فوق العاده مطلوبی دارد. با این حال، ساخت یک لوله در مقیاس کامل به طول صدها کیلومتر که قادر به حفظ خلاء نزدیک به 100% باشد، بدون شک یکی از بزرگترین چالش­های مهندسی در قرن حاظر خواهد بود. بسیاری از کشورها در حال حاظر شروع به سرمایه­گذاری های کلانی در این خصوص کرده­اند.این مقاله قصد دارد تا چالشهای پیش روی احداث هایپرلوپ را مورد بررسی قرار دهد تا مهندسان و دست اندرکاران ایرانی نیز با چالش­های آن آشنا گردند. در آخر راهکارهایی جهت شروع تحقیق در این خصوص در ایران پیشنهاد گردید. بی­شک با توجه به مشکلات عدیده­ای که بر سر راه وجود دارد ولی، این پدیده انقدر جذابیت دارد که با تکنولوژی­های پیشرفته کنونی می توان بر مشکلات فائق آمد.

کلیدواژه‌ها


-Cunningham, Justin, ­(2017), “The impossible engineering reality check facing”.
-Decker, Kenneth, Jeffrey Chin, Andi Peng, Colin Summers, Golda Nguyen, Andrew Oberlander,k Gazi Sakib, Nariman Sharifrazi, Christopher Heath, Justin Gray, Robert Falck,
-Dodson Brian, )2013), “Beyond The Hype Of Hyperloop: An Analysis Of Elon Musk's Proposed Transit System”   Urban Transport feature Magazine, August 22nd.
-Flankl Michael, Tobias Wellerdieck, Arda Tüysüz, Johann W. Kolar (2015), "Scaling laws for electrodynamic suspension in high-speed transportation" Electronic Systems Laboratory, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland, ISSN 1751-8644.
 
 -Hoather Ian, Nirmal K. Mandal (2016), “Management of Rail Stress in a Modern Railway Maintenance Infrastructure” Australia­, Central Queensland University, Centre for Railway Engineering, Bruce Highway, Rockhampton, QLD 4702, AUSTRALIA.
-Jerey C, Chin , Justin S. Gray , Scott M. Jones , Jerey J. Berton (2016), ­"Open-Source Conceptual Sizing Models for the Hyperloop Passenger Pod" NASA Glenn Research Center, Cleveland, OH
-Mason. Phil, (2017),Interesting Engineering Magazine “The Biggest Challenges That Stand in the Way of Hyperloop” June, 29th.
-Mit Hyperloop Final Report (2017), “An overview of the design, build, and testing process for MIT’s entry in the SpaceX Hyperloop Competition 2015-2017” August©MIT Hyperloop Team 2017. All rights reserved.
-Musk. Elon, SpaceX, “Hyperloop Alpha,” (2013), SpaceX. h_p://www.spacex.com/ sites/ spacex/ files/hyperloop_ alpha. Cited on, 16, 19, 23, 57, and 64, pp. 15.
-NASA Glenn Research Center, Cleveland, (2017), OH "Conceptual Feasibility Study of the Hyperloop Vehicle for Next-Generation Transport".
-Overton Mike, BSE,­" Complex Hyperloop Capsule Safety Requirements and Risk Mitigations" August 21-25, 2018 Safety Team Contributor; Hyperloop Transportation Technologies, Culver City, CA, 90230, USA Michael C. Sarin, PE, BSE, BA; Safety HyperLeader; Hyperloop Transportation Technologies, Culver City, CA, 90230, USA.
-(2017), “On the Aerodynamic Design of the Hyperloop Concept, Conference Paper June 2017 with308 Reads”, DOI: 10.2514/6.2017-3740
-Taylor L., David J. Hyde, Lawrence C. Barr.” (2016), “Hyperloop Commercial Feasibility Analysis”: High Level Overview Catherine July, DOT-VNTSC-NASA-16-01, Glenn Research Center, Cleveland, OH.
 
-Werner Max, Klaus Eissing and Sebastian. (2016), “Shared Value Potential of Transporting Cargo via Hyperloop Langtonk. Helmut-Schmidt-University Hamburg Volkswirtschaftslehre, Nr./ No. 166 Mai.
-(2017), 35th AIAA Applied Aerodynamics Conference, At Denver, CO, Hyperloop Transportation Technologies capsule.Hyperloop Transportation Technologies.
-Yang Yi, Haiyang Wang; “Aerodynamic Simulation of High-Speed Capsule in the Hyperloop System” Hunan University 2017; Moble Benedict, Texas A&M University; David, Coleman, Texas A&M University­, 35th AIAA Applied Aerodynamics Conference Denver, Colorado.