بررسی اثرات آمیخته بازاریابی برکسب و کارهای فرودگاهی با تاکید بر رشد گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، آذربایجان شرقی، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور ساری، ساری، ایران

چکیده

حمل و نقل هوایی به خاطر جایگاه ویژه اش از منظر اقتصادی و گردشگری،  زیربنایی ترین  مولفه چرخه تولید در توسعه کشورها بوده و با ارائه راهکارها و ترکیب مناسبی از آمیخته بازاریابی می توان با تصویر سازی، ذهنیت پروری و جایگاه سازی، ضمن ایجاد تعامل بین سازمان های مرتبط، به فعالیت­های ترویجی، تبلیغی و توسعه محصول گردشگری پرداخت. این مطالعه با جستجو در تحقیقات انجام یافته از سال 1385 تاکنون در خصوص گردشگری، در پایگاههای اطلاعاتیگوگل، جهاد دانشگاهی،اخبار و انتشارات­، مجلات و نشریات داخلی و ماهنامه­های آماری  شرکت فرودگاه­ها و ناوبری هوایی ایران با تمرکز بر کلمات کلیدی با هدف بررسی تاثیر کسب و کارهای موجود در صنعت هوانوردی بر توسعه گردشگری انجام گرفته، نتایج نشان داد که وجود فاصله مکانی فرودگاه­ها با زیر ساخت پیشرفته، تکنولوژی مدرن و مجهز از یک طرف وایمنی، راحتی و سهولت تردد با هواپیما در کنار شرکت­های هواپیمایی از طرف دیگر، با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری و بخصوص تبلیغات، ضمن توسعه صنعت گردشگری و رونق بخشی به اقتصاد منطقه باعث وجود آمدن کسب و کارهای تازه ای از قبیل شرکت­های هواپیمایی کم هزینه شده که این کسب و کار نوپا با اثر کاهشی بر هزینه های تمام شده مسافران و گردشگران، در کنار ترمینال­های مجهز و پیشرفته و با همکاری شرکت­های هواپیمایی با ناوگان مناسب به چرخه اقتصادی و توسعه پایدار کشور رونق بخشیده و بهترین گزینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی  می باشد.

کلیدواژه‌ها


- آخوندی، الف. ع. و مجتهدی­نیا، س.، (۱۳۹۲)، "مدل استراتژیک low cost برای شرکت­های هواپیمایی ایرانی"، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت راهبردی ایران.
 
-امین بیدختی، ع.، زرگر، م. و نظری، م.­، (1389)­، "­آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری"، مطالعات مدیریت راهبردی­­، ص. 68-49.
 
-ایمان زاده، ع.، همراه­زاده، م.، جعفریان، و جباری، ک.، (1396)، "تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان­های شهر تبریز"، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شماره 37، بهار96، ص. 46-25.
 
-براتی، ع.، عابدی درچه، م.، (1393)، "نقش فرودگاه­ها و حمل ونقل هوایی درتوسعه پایدارصنعت گردشگری­"، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش­ها با محوریت کشاورزی­، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری.
 
-تولایی، س.، (1386)، "مروری بر صنعت گردشگری"، نشر دانشگاه تربیت معلم­، نوبت چاپ: اول.
 
-دادرس، ح.، دوستدار، ر.، 1393، نگرشی بر چالش­های صنعت حمل و نقل هوایی در جذب توریسم"­، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.
 
 
-رحمان سرشت، ح.، (1389)­، "توسعه سازمان با برنامه­ریزی راهبردی با تاکید بر سازمانهای گردشگری"، اقتباس و ترجمه حسین سرشت و غلامرضا جمشیدنژاد. تهران: شرکت چاپ نشر بازرگانی  .
 
-رنجبران، ب، زاهدی، م.، (1379)، "ترجمه کتاب برنامه‌ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه‌ای"، مولف سازمان جهانی جهانگردی­، نشر جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان  .
 
 
-روزنامه دنیای اقتصاد، شماره روزنامه ۴۱۸۰ ، یکشنبه ۷ آبان.
-سقائی، م.­، (1388)­، "تحلیلی برتأثیر فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعالیت­های اقتصادی ، صنعتی و گردشگری شهر تهران 1385-1380 "، مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و
منطقه­ای­، سال اول، شماره 3­، ص. 150-135.
 
-سقائی، م.، (1391)­، "­تحلیلی برتأثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری مذهبی­، مورد مطالعه فرودگاه مشهد­" ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 3 ص. 84-71.
 
-شیرازی­نیا، ش و رشیدی شریف­آباد، س.، (1395)­، "­نقش طراحی فرودگاه در توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری (مطالعه موردی: فرودگاه شیراز)­"­، سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، کوالالامپور- مالزی، دانشگاه علم و صنعت واحد نور، دانشگاه IUMW .  
 
-فرجی­راد، ع.، آقاجانی، س.، (1388)، "تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه­بندی آن"، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز، ص. 72-61.
   -منصوری موید، ف.، سلیمانی، س.، (1391)، "ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد"، فصلنامه مطالعات مدیریت­گردشگری­، سال هفتم، شماره 18­،
ص. 110-93.
 
 -نجف، ح.، (1395)، "حمل و نقل هوایی، نیروی محرکه سایر بخش­ها" سال، پرتال جامع اطلاعات تخصص صنعت حمل­و­نقل­.
 
-نظریان، ا.، قادری، ا. و حقیقی، ع.­، (1389)­، "نقش حمل و نقل هوایی در توسعه صنعت توریسم با تاکید بر فرودگاه بین المللی ارومیه"­، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره سوم­،
ص. 44-25.
 
-نوایی، ر.، (1396)­، "­نقش حمل و نقل هوایی در توسعه صنعت توریسم­"، دهمین کنفرانس بین­المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 
 
-نوری، ی.، (1396)، "نقش صنعت هوانوردی بر توسعه گردشگری"، همایش توسعه پایدار و بهره وری استان آذربایجان شرقی، اهر.
 
-Chin, Anthoy T. H, and John H. Tay, ( 2001)­,
"­Developments in air transport: implication on investment decisions”, Profitability andsurvival of Asian airlines" Jornal of Air Transport Management 7(5), pp.319-­330.
-Fengjun Jin, and fahui wang, and yu liu, (­2004), “Geographic Patterns of Air Passenger Transport in china 1980-1998: Imprints of Economic Growth, Regional inequality, and Network Development”. 56(4), pp. 471-487.
-Osborne, C, (2013), “10 challenges for your airline and airport in 2013”, January 3, 05:51 GMT (05:51 GMT) | Topic: Innovation, http://www.zdnet.com/article/10-challenges-for-your-airline-and-airport-in-2013.
-P. Hooper, (2008),"­liberalizing airline completion in India", Journal of Air Transport management, 3(1), pp.15-23.
-T. Bieger, A. Wittmer, (2006), "­Air transport and tourism-Perspectives and challenges for destinations, airlines and governments" Journal of Air Transport Management, 12(1), pp.40-46.