کنترل رفتارهای پرخاشگرانه در رانندگی: راهکاری برای ارتقای ایمنی راه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه رفتارهای پرخاشگرانه در میان رانندگان کشور ما به‌ویژه در شهرهای بزرگ فراوان دیده شده و روز به‌روز بر تعداد و شدت آن‌ها افزوده می‌شود. این رفتارها که عمدتا غیرایمن می‌باشد به صورت مستقیم بر روی عملکرد سایر راننده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و در نتیجه باعث کاهش ایمنی راه‌ها و افزایش تصادفات می‌گردد. توجه به نرخ بالای تصادفات و تعدد چنین رفتارهایی در کشور، ضرورت پرداختن به این مقوله را آشکار می‌سازد. این مقاله به این مهم پرداخته و بیان می‌دارد رانندگی پرخاشگرانه در بیشتر موارد نتیجه برهم کنش بین راننده و محیط رانندگی است و به همین دلیل حل این مسئله علاوه بر اعمال قانون نیازمند اصلاح یا (در صورت امکان) از بین بردن محرک‌ها و مشکلات موجود در محیط رانندگی است. در این مطالعه راهکارهای مرتبط با آموزش، مهندسی و اعمال قوانین به صورت یک روش چند ضابطه‌ای ترکیب و ارائه می‌شوند تا راه حل مناسبی برای برطرف کردن عوامل موثر بر رانندگی پرخاشگرانه باشند.

کلیدواژه‌ها