مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات موتورسیکلت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 مدیر گروه پل و بزرگراه، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران‌، ایران

چکیده

موتورسیکلت به دلیل اندازه و قابلیت مانور متفاوت در مقایسه با سایر وسایل نقلیه می‌تواند یک شیوه و شرایط خاص در حمل و نقل به وجود آورد. بر اساس آمار موجود، تعداد کابران این وسیله در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این مساله می‌تواند به علت هزینه‌ها و امکانات این نوع خاص از وسیله نقلیه باشد­: ارزان و سریع ! هرچند به دلیل کابین حفاظت نشده، راکبین موتورسیکلت به میزان قابل توجهی در معرض خطر مصدومیت و فوت می‌باشند. بنابراین، یکی از دغدغه‌های اصلی مسولین امر این است که با تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی جامع، تعداد و شدت تصادفات موتورسیکلت‌ها را کاهش دهند. لازم است که این راهکارها از جمیع جهات به مساله ایمنی موتورسیکلت بپردازند. مقاله پیش رو با مرور مطالعات انجام شده در این زمینه اقدامات ممکن با رویکردهای متفاوت از جمله آموزش، مهندسی و اعمال قانون را بیان می‌نماید تا ابزار مناسب را در اختیار متخصصینی قرار دهد که قصد ارتقای ایمنی موتورسیکلت‌ها را دارند.  

کلیدواژه‌ها


-ذوقی،­ ح.، زارع، م. و سبزواری راد، ا. ع.، (۱۳۹۱)، "بررسی نقش و اثر دریافت گواهینامه و آموزش مناسب بر کاهش میزان تصادفات و تخلفات موتورسیکلت سواران"، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، ایران.
 
- رحیم‌اف، ک. و نصیرزاده، س. ک.، (1396)، "تحلیل و ارزیابی کارایی عملکرد سامانه­های هوشمند حمل ونقل بر ارتقا ایمنی موتورسیکلت سواران"، سومین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، ایران.
 
-Becker, L. R., McKnight, A. S., Nelkin, V. S., and Piper, D. L., (2003), “Drinking, Riding, and Prevention: A Focus Group Study”. Report No: DOT HS 809 490. Sponsored by National Highway Traffic Safety Administration. Calverton, MD: Pacific Institute for Research and Evaluation.
 
-Bigelow, W. (2001), “Traumatic Brain Injury Associated with Motorcycle Crashes in Wisconsin, 1991–1997. Orlando, FL: Paper Presented at the International Motorcycle Safety Conference”.
 
Bryden, J. E., and Fortuniewicz, J. S., (1986), “Traffic Barrier Performance Related to Vehicle Size and Type”. In Transportation Research Record 1065. Washington, DC: Transportation Research Board, National Research Council, pp. 69–78.
 
-De Rome, L., Stanford, G., and Wood, B. (2002), “Positioned MCC Survey of Motorcyclists”. Australia: Motorcycle Council of NSW, Inc.
 
-De Rome, L., Ivers, R., Fitzharris, M., Du, W., Haworth, N., Heritier, S., & Richardson, D., (2011), “Motorcycle protective clothing: Protection from injury or just the weather? Accident Analysis & Prevention”, 43(6),
pp.1893-1900.
 
-De Rome, L., Ivers, R., Fitzharris, M., Haworth, N., Heritier, S., & Richardson, D. (2012), “Effectiveness of motorcycle protective clothing: Riders’ health outcomes in the six months following a crash”. Injury, 43(12), pp.2035-2045.
 
-“Fatality Analysis Reporting System” (2000, 2002, 2006). Web-Based Encyclopedia. National Highway Traffic Safety Administration. Available at: http://www-fars.nhtsa.dot.gov.
 
-Finison, K., (2001), “Using CODES Linked Data to Evaluate Motorcycle Crashes in Maine”. Orlando, FL: Paper presented at the International Motorcycle Safety Conference.
 
-“French Road Safety Observatory” (ONISR). (2015), Road Safety, Provisional results.
 
-Harwood, D. W., Council, F. M., Hauer, E., Hughes, W. E., and Vogt, A. (2000), “Prediction of the Expected Safety Performance of Rural Two-Lane Highways”. Report No. FHWA-RD-99-207. Federal Highway Administration.
 
-Haworth, N., (1999), “Road Factors in Motorcycle Crashes”. Monash University Accident Research Centre. Presentation to the Victorian Motorcycle Advisory Council Workshop on Motorcycling and the Road Environment held at VicRoads.
 
-Hurt, H. H., Ouellet, J. V., and Thom, D. R., (1981), “Motorcycle Accident Cause Factors and Identification of Countermeasures”, Vol. I: Technical Report, Vol. II: Appendices and Supplemental Data, NTIS PB-206 443, PB-206 450. Los Angeles, CA: University of Southern California.
 
-Huth, V., Biral, F., Martín, Ó. & Lot, R., (2012), “Comparison of two warning concepts of an intelligent Curve Warning system for motorcyclists in a simulator study”. Accident Analysis & Prevention, 44(1), pp.118-125.
 
-Johnson, S. W., and Walker, J. (1996), “The Crash Outcome Data Evaluation System (CODES), Report No. DOT HS 808 338”. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration.
 
-Kim, K. (2001), “Finding Fault in Motorcycle Crashes in Hawaii: Environmental, Temporal, Spatial and Human Factors. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1779”. Washington, DC: Transportation Research Board, National Research Council, pp. 182–188.
 
-Lummis, M. L. and Dugger, C., (1980), “Impact of the Repeal of the Kansas Motorcycle Helmet Law: 1975–78”. University of Kansas, College of Health Sciences. Report No. DOT HS 804 018. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration.
-McKnight, A. J., and McKnight, A. S. (1994), “The effects of motorcycle helmets upon seeing and hearing”. Report No. DOT HS 808 399. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration.
 
-“Motorcycle Industry Council”, (2000), http://www.mic.org.
 
-National Highway Traffic Safety Administration (1998), “Further Analysis of Motorcycle Helmet Effectiveness Using CODES Linked Data”. Research Note. Washington DC: National Center for Statistics and Analysis.
 
-National Highway Traffic Safety Administration (2004), “Traffic Safety Facts 2003-Motorcycles”. Report No. DOT HS 809 764. Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
 
-National Highway Traffic Safety Administration (2005), “Traffic Safety Facts 2005”. Report No. DOT HS 810 620. Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
 
-National Highway Traffic Safety Administration (2006), “Traffic Safety Facts 2006-Motorcycles”. Report No. DOT HS-810-806. Washington, DC: U.S. Department of Transportation.
 
-Ouellet, J. V., (1982), “Environmental hazards in motorcycle accidents”. In Proceedings of the 26th annual meeting of the American association for automotive medicine, Ottawa, Ontario, Canada.
-Quddus, M.A., Noland, R.B., Chin, H.C., (2002), “An analysis of motorcycle injury and vehicle damage severity using ordered probit models”. Journal of Safety Research 33 (4), pp.445–462.
 
-Ross, H. E., Jr., Sicking, D. L., and Zimmer, R. A., (1993), “NCHRP Report 350: Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of Highway Features”. Washington, DC: Transportation Research Board, National Research Council.
 
-Rowland, J., Rivara, F. P., Salzberg, P., Soderberg, R., Maier, R. V., and Koepsell, T., (1996), “Motorcycle helmet use and injury outcome and hospitalization costs from crashes in Washington state”. American Journal of Public Health 86:pp.41–45.
 
-Subirats, P., Violette, E., Moisan, O., & Hublart, A., (2016), “A new instrumented tool for motorcyclist behaviour understanding: application to roundabouts”. Transportation Research Procedia, 14, pp.3791-3800.
 
-Tung, S.H., Wong, S.V., Law, T.H., Umar, R.S., (2008), “Crashes with roadside objects along motorcycle lanes in Malaysia”. International Journal of Crashworthiness 13 (2), pp.205–210.
 
-Turner, P. A., and Hagelin, C. A., (2000), “Novelty Helmet Use by Motorcycle Riders in Florida”. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1734. Washington, DC: Transportation Research Board, National Research Council, pp. 69–76.
 
-Wells, S., Mullin, B., Norton, R., Langley, J., Connor, J., Jackson, R., & Lay-Yee, R., (2004), “Motorcycle rider conspicuity and crash related injury: case-control study”. Bmj, pp.328.
 
-Zegeer, C. V., Deen, R. C., and Mayes, J. G., (1981), “Effect of Lane and Shoulder Width on Accident Reduction on Rural, Two-Lane Roads”. In Transportation Research Record 806. Washington, DC: Transportation Research Board, National Research Council, pp. 33–43.