تحلیل عوامل اثر گذار بر تخلفات رانندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نیروی انتظامی

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف : تخلف رانندگی از مهمترین مسائل اجتماعی در تمام دنیا و به ویژه کشور‌های در حال توسعه است.حسب گزارش سازمان بهداشت جهانی در نتیجه تخلفات رانندگی،سالانه 1/2 میلیون نفر جان خود را از دست می‌دهند،بین 20 تا 50 میلیون نفر مصدوم می‌شوند و بیش از 540 میلیارد دلار خسارت مالی به بار می‌آید و پیش‌بینی می‌شود این میزان در 20 سال آینده به دو برابر افزایش یابد.تخلف رانندگی در ایران نیز امری نگران‌کننده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر تخلفات می باشد
روش تحقیق : جامعه آماری شامل رانندگان متخلفی است که در سال 97 در بازه زمانی یک ساله مرتکب تخلف شده اند و تعداد 1450رکورد می باشد داده ها از طریق دیتاست های موجود در سامانه راهور ناجا استخراج گردیده و در قالب یک طرح توصیفی به شیوه پیمایشی و با استفاده از روش شبکه‌های ‌عصبی ‌مصنوعی انجام می‌شود. در ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق و مطالعه‌های گسترده در بخش تحلیل جرائم رانندگی پرداخته شده‌ است که از سایت‌های معتبر داخلی و خارجی استخراج شده‌ تا عوامل مؤثر در تحلیل جرائم رانندگی مشخص گردد درگام دوم استفاده از روش شبکه‌ عصبی‌ مصنوعی با نرم افزار متلب پرداخته و مدل شبکه عصبی چندلایه انتخاب شده و گام سوم صحت و اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
نتیجه : شبکه عصبی سه لایه نتایج بهتری را به همراه داشته و شبکه مورد نظر بیشتر با داده های واقعی انطباق داشته است
واژگان کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی، جرایم رانندگی ، تخلفات ، راهنمایی و رانندگی

کلیدواژه‌ها