نویسنده = واحد قیاسی
تعداد مقالات: 5
1. مروری بر طراحی دینامیکی تونل‌ها به روش‌های تحلیلی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/road.2021.275129.1939

واحد قیاسی؛ شهاب کریمی؛ اسماعیل موسی پور


2. معرفی روش های نوین سبک سازی ابنیه در زیرساخت های حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/road.2021.279122.1944

واحد قیاسی؛ رویا غلامی


3. بررسی روش‌های طراحی لرزه‌ای دیوارحایل

دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحه 57-68

10.22034/road.2021.107906

واحد قیاسی؛ احمد محمودی


4. بررسی اثر مدول الاستیسیته، مدول برشی، نسبت میرایی و سرعت موج برشی در تحلیل دینامیکی خاک

دوره 29، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 87-100

10.22034/road.2021.107905

واحد قیاسی؛ رضا فتحی؛ مازیار شیرخانی چشمه شفیع


5. مروری بر توزیع تنش در تونلهای دایره ای

دوره 29، شماره 107، تابستان 1400، صفحه 113-134

10.22034/road.2021.211545.1879

واحد قیاسی؛ شهاب والی راستی