نویسنده = ابراهیم حسامی
مکانیسم خودترمیمی در قیر و روسازی‌های آسفالتی

دوره 29، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 53-74

10.22034/road.2021.125335

مهدی زال نژاد؛ ابراهیم حسامی


کاربرد سرباره فولاد به‌عنوان سنگدانه در صنعت راهسازی

دوره 28، شماره 105، آبان 1399، صفحه 119-134

ابراهیم حسامی؛ مهدی زال‌نژاد


معرفی آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ و بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آن

دوره 27، شماره 98، خرداد 1398، صفحه 87-104

ابراهیم حسامی؛ مهدی زال‌نژاد