کاربرد سرباره فولاد به‌عنوان سنگدانه در صنعت راهسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

با توجه به رشد فناوری انواع وسایل نقلیه و افزایش روزافزون آن‌ها در شبکه حمل‌ونقل، توسعه کمیت و کیفیت راه‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. یکی از روش‌های بهبود و ارتقای مقاومت روسازی‌ها، استفاده از مصالح مرغوبی همچون سرباره فولاد است که موجب افزایش باربری و افزایش عمر روسازی‌ها خواهد شد. سرباره‌های فولاد، محصول جانبی تولید کارخانه‌های فولاد هستند که اغلب به‌صورت دپو و توده‌های عظیمی در اطراف این کارخانه‌ها انباشته می‌شوند. در طول سال‌ها تحقیقات گسترده‌ای در سطح جهان جهت مصرف این ماده انجام و زمینه‌های متعددی برای این منظور پیشنهاد شده است. یکی از این زمینه‌ها که می‌تواند در حجم زیادی از سرباره‌های فولاد را مورد استفاده قرار دهد، استفاده به‌عنوان مصالح سنگی در تولید آسفالت است. بدین علت که خواص فیزیکی، اصطکاکی و دوام سرباره فولاد عملکرد بسیار خوبی در مقاومت لغزشی روسازی آسفالتی و جلوگیری از شکل‌گیری برخی خرابی‌ها از قبیل شیارشدگی، عریانشدگی و صیقلی شدن سنگدانه‌های آسفالت دارد. در پژوهش حاضر علاوه بر بررسی خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی سرباره فولاد به‌عنوان جایگزین مصالح سنگی در روسازی‌های آسفالتی، به کاربرد سرباره فولاد در راه‌سازی از جمله اساس و زیراساس، مخلوط‌های آسفالتی به همراه نتایج آخرین تحقیقات اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها