نویسنده = علی شهنوار
بررسی تأثیر رفتار رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر ایمنی مسیرهای دوخطه دوطرفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

سینا غلامی؛ سید مهدی سجادی؛ علی شهنوار


بررسی آماری دلایل استفاده از موبایل توسط راننده حین رانندگی

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 145-154

10.22034/road.2021.287594.1954

سید مهدی سجادی؛ امین محبی؛ علی شهنواز